Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hjärtskärande skillnad mellan vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara

”Det låter hemskt, men jag väntar bara på att det ska hända något. Vi kan inte ha koll på så många barn. Jag har bråkat mig blå utan att något händer.” Så sa ett av Kommunals arbetsplatsombud på yrkesträffen för medarbetare på fritidshem som Kommunal Stockholm sektion Öst anordnade i Nacka igår.

Ibland är skillnaden mellan vad fritidshemmen skulle kunna vara och vad de är hjärtskärande. En medlem berättade att de tidigare haft en rektor som var fritidspedagog och förstod att även fritidshemmets pedagoger behöver tid till planering och ställa om mellan skola och fritids. När den rektorn försvann fanns den tiden inte längre på schemat – och fritidshemmets verksamhet försämrades förstås.

Stor andel utan utbildning på fritidshemmen

Andra berättade om hur de, samtidigt som de jobbar, försöker förklara vad jobbet innebär för nyanställda som saknar utbildning för att arbeta med barn och inte fått någon introduktion. I Nacka saknar hälften av personalen på fritidshem utbildning för att arbeta med barn. I Värmdö är det över 60 procent, se figur. Det är stor brist på både fritidspedagoger och barnskötare i Stockholmsområdet. Medlemmarna tyckte att nyanställda utan utbildning borde få en introduktion och möjlighet att utbilda sig parallellt med jobbet.

fritidshemspersonalnackavrmd

Figur: Personal på fritidshem, andel efter utbildning, i Nacka, Värmdö och riket. Källa: SCB/Skolverket

På ett fritidshem hade de haft ett aktivt utvecklingsarbete och stärkt fritidshemmet. Målet var att fritidshemmet skulle bli lika viktigt som skolan. Efter hårt arbete var pedagogerna stolta över den verksamhet de byggt upp. Det syntes även i kundundersökningar att barnen och föräldrarna uppskattade fritidshemmet. Men sen ökade antalet barn och pedagogerna slet ut sig och blev sjukskrivna. De anställda fick höra att de ”överpresterade” och skulle sänka ambitionsnivån. Ett väldigt tydligt exempel på ett viktigt jobb värt att älska, där förutsättningarna för att utföra jobbet på ett professionellt sätt rycks undan.

De ekonomiska förutsättningarna för fritidshemmen har försämrats under lång tid. I Kommunals rapport Har någon sett Matilda? beskrivs en utveckling där antalet barn på fritidshemmen per årsanställd har tredubblats sedan 1980-talet och gruppstorleken fördubblats. Efter år av larmrapporter finns det nu några ljuspunkter – i budgetpropositionen för 2016 föreslås en satsning på 250 miljoner och Stockholms stad satsar 78 miljoner nästa år. Politikerna i Nacka och Värmdö har än så länge inte visat något intresse av att satsa på fritidshem.

Jag frågade vad medlemmarna tycker att Kommunal bör göra centralt. Svaret var: Förklara helheten, hur samhället hänger ihop, och utbilda i mediekritik! Det är nödvändigt för att bemöta populister som Sverigedemokraterna och för att få stöd för en rättvis välfärd.