Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nationella E-hälsodagen

Pratade idag på Nationella E-hälsodagen. Rubriken var minst sagt tung, ”Välfärdsteknologi och invånartjänst i äldreomsorgen utifrån bemanningskrav och individens integritet”.  Min utgångspunkt är ju naturlig  utifrån undersköterskorna som jobbar i vården och omsorgen. Och dröm om min förvåning när seminariet inleds och man ställer frågan hur många tjänstemän som är där, hur många som jobbar privat och några frågor till. Men naturligtvis kom inte frågan om det var några som jobbade ute i verksamheterna, i hemtjänsten eller på ett äldreboende.

Här fick jag ju en given ingång. Att de som ska använda tekniken och IT-systemen, de är det ingen som tänker på, och sen är man förvånad över att systemen inte fungerar. Precis detta ser Kommunals medlemmar i sin vardag. Risken för vårdskador är väldigt stor i övergången mellan sjukvården och äldreomsorgen och här är det naturligtvis en katastrof när inte systemen kommunicerar med varandra. Sedan är det ju ytterligare ett problem om inte undersköterskorna har tillgång till journaler, då blir inte vården och omsorgen patientsäker. För en patientsäker vård och omsorg måste alla ha tillgång till samma information.

Sedan kom frågan om nattbemanning kan lösas med välfärdsteknologi. Knappast lösas tänker jag, men naturligtvis vara till god hjälp, men personal kommer alltid att behövas för beredskap när någonting händer.

Avslutningsvis pratade vi om man kan säkra den äldres integritet.  Klart att digitalisering ställer höga krav på integritet, men det kan ju tekniskt lösas med behörigheter. Pappersjournaler är ju ingen dröm vad gäller personlig integritet heller! Det svåra med integriteten är ju det man inte bestämmer över. Är lösningarna säkra, vem kan se osv. Här ligger utmaningen tror jag vad gäller integritet.

Men den egentliga utmaningen ligger i att involvera de som är den äldres förlängda arm – vilket i nio fall av tio är en undersköterska eller ett vårdbiträde.