Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett stetoskop är ett stetoskop och en cementblandare en cementblandare

I förra veckan handlade Uppdrag granskning om hemtjänsten. Rubrikerna på de artiklar som föranledde programmet löd “35 olika ansikten från hemtjänsten – på två veckor” och “Jag vill inte bli glömd”. Hur kommer det att dessa larmrapporter når oss i ett jämt flöde samtidigt som förbättringar tycks utebli?

Det ska jag berätta för er.

I alla samhällen finns det behov av att hitta smarta lösningar på vardagliga likväl som sällsynta problem. Vägar behöver byggas, väder prognostiseras, sjuka botas, jordbävningar förutses och barn tröstas. Hur görs det på bästa sätt? Något förenklat kan en säga att ansvaret för att hitta svar på den frågan vilar på respektive vetenskapliga gren, medan politiker, utifrån sina olika värdegrunder, förväntas omsätta de vetenskapliga idéerna i praktiken.

Så hakar samhällets olika kugghjul i varandra och förhoppningsvis rör vi oss gemensamt mot målet om ett lite bättre samhälle för var dag.

Det är ganska fiffigt att ha olika vetenskaper för olika delar av samhället. Läkarvetenskapen är exempelvis en jättebra vetenskap – för att bota sjuka människor, men inte för att bygga hus. Kunskapen och verktygen som en läkare besitter har man begränsad användning av på en byggarbetsplats. Det skulle vara om någon på byggarbetsplatsen skadar sig, men då är läget ett annat. Kort sagt: Ett stetoskop är trots allt ett stetoskop och en cementblandare en cementblandare.

Hemtjänsten utgör ett märkligt undantag i och med att den vetenskapliga anknytningen hakats loss och ersatts av en helt annan vetenskaplig gren. På alldeles för många orter har man försökt använda ett stetoskop för att blanda cement. Hur fungerar det, tänker du. Inte alls bra, kan jag upplysa om. Nu är det inte så vanligt med cementblandare i hemtjänsten. Jämförelsen ska förstås bildligt. Men det som finns är omsorgsbehövande personer. För att förstå omsorg finns det omsorgsvetenskap; forskare, experter och avhandlingar. De pekar alla på samma sak: För att omsorgen ska fungera måste det finnas förutsättningar för trygga omsorgsmöten. För det krävs en hög kontinuitet och att personalen har:

• handlingsutrymme
• tillräckligt med tid

Svårare än så är det inte, om man vänder sig till omsorgsforskningen. Dessvärre har många politiker använt sig till en helt annan vetenskaplig inriktning, den ekonomiska som New Public Management är en del av. Omsorgsarbetet har finfördelats, hackats upp och detaljstyrts, allt enligt ekonomiska teorier om maximal produktion. Som om hemtjänstpersonalen arbetade vid ett löpande band. Fast det gör de ju inte. Hemtjänstpersonalen arbetar med människor och människors behov. Inte undra på att det blir en massa tokigheter för både personal och äldre i hemtjänsten.