Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ann-Charlotte, undersköterska i Skönsmons hemtjänst: Mitt arbete har förändrats på ett fantastiskt sätt till fördel för mig, mina arbetskamrater och inte minst för våra kunder

Mitt namn är Ann-Charlotte. Jag är utbildad undersköterska och jobbar sedan 7 år tillbaka på hemtjänsten Skönsmon i Sundsvall. Nedan tänker jag berätta om något som förändrat mitt arbete på ett fantastiskt sätt till fördel för mig, mina arbetskamrater och inte minst för våra kunder.

Våren 2012 startade vi ett projekt för att införa Vanguard metoden i vår arbetsgrupp. Detta innebar ett helt nytt arbetssätt där vi till skillnad mot tidigare fick mandat att fatta beslut i vårt arbete, möjlighet att styra vår tid och arbeta med kunderna utifrån deras önskemål och behov. Vi fick börja med att utföra en kundundersökning där vi tog reda på vad kunderna helst ville ha av oss, vilket ledde till att vi kunde utarbeta en arbetsform som styrdes av vårt syfte ur kundens perspektiv. Det viktigaste för kunderna var kontinuitet av personalen. Idag har jag och en kollega ansvar som kontaktpersoner för fyra kunder. Dessa kunder följer jag hela arbetspasset vilket ser likadant ut måndag till fredag.

Kunderna och deras anhöriga har möjlighet att nå mig under hela mitt arbetspass på en telefon som är ruttbunden till schemat. Jag sköter all planering runt kunderna. Jag lägger mitt personalschema tillsammans med min kollega som är kontaktperson för samma kunder. Vi arbetar inte samma kvällar och helger för att kunderna ska få en bättre kontinuitet av personal.

Sedan vi införde detta arbetssätt i Skönsmon har kunderna gått från att i snitt träffa 25,5 olika personer i månaden till nuvarande 10,5 vilket upplevs som mycket positivt. Vi i gruppen sköter själva planeringen av kundrutinerna, personalschema och vikarieanskaffning. I vår grupp har vi valt att inte ha någon administratör eftersom vi anser att vi i arbetsgruppen bäst känner kunderna och deras behov. Vi har en närvarande chef vilket är viktigt. Chefens funktion har gått från att vara detaljstyrande till att ha en mer vägledande och stöttande roll.

Med vårt nya arbetssätt känner vi i personalen oss mer delaktiga, vilket har gett oss högre arbetsglädje. Sjukskrivningarna har minskat som en följd av att vi i personalen inte längre känner oss sönderstressade. Vårt nya arbetssätt har gett oss mer tid med kunderna som känner sig mer nöjda och trygga. Detta har lett till mindre larm och en lugnare arbetsmiljö samt lägre kostnader för vår arbetsgivare. Att fokusera på kvalitet har lett till bättre arbetsmiljö till en lägre kostnad. Personligen ser jag Skönsmomodellen som ett vinnande koncept för alla parter.

20150603_094019_2

Ann-Charlotte Johansson, undersköterska i Skönsmons hemtjänst, deltog på det seminarium då rapporten ”Skönsmons hemtjänst i Sundsvall – Ett framgångsexempel” presenterades.

Kommunal har nyligen presenterat två rapporter om hemtjänst. ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” beskriver de problem som uppkommer när det som är rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv överordnas det som är rationellt ur ett omsorgsperspektiv. I rapporten presenteras ett förslag på hur verksamheten kan organiseras och styras för att ge större utrymme för proffsen – hemtjänstpersonalen. I Skönsmon i Sundsvalls kommun har man gett utrymme för proffsen; Ann-Charlotte Johansson och alla hennes kollegor. Läs mer om det i rapporten ”Skönsmons hemtjänst i Sundsvall – ett framgångsexempel”, som är framtagen i samarbete med fackförbundet Vision.