Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Detaljstyrningsivrare där ute – träd fram!

I måndags presenterade Kommunal rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”. Rapporten visar tydligt hur dagens styrning av hemtjänsten leder mot en detaljstyrning och fragmentisering av vården och omsorgen av de äldre. Under rubriken ”Omsorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten” framförde vi våra krav på DN-debatt.

I anslutning till rapporten genomförde vi en undersökning bland Kommunals medlemmar som arbetar i hemtjänsten och fyra av fem uppger att de arbetar enligt en planering där varje hjälpinsats är minutsatt. De med minutsatta arbetsscheman får dessutom i mindre utsträckning utlopp för sina yrkeskunskaper och har sämre förutsättningar att bygga relationer till de äldre. Undersökningen visar dessutom att det är fyra gånger vanligare att de som arbetar med minutsatta scheman dagligen, helt eller delvis, inte hinner utföra biståndsbeslutade insatser.

Det är givetvis inte rimligt att det ska vara så här. De stora problem som finns idag inom hemtjänsten med detaljstyrning, tidspress och bristande kontinuitet bakbinder personalens handlingsutrymme och försvårar deras möjlighet att ge en omsorg med god kvalitet.

SVT gjorde ett inslag utifrån vår rapport som tydligt visar på problemen. Den tid som personalen ger till de äldre är strikt uträknad och fördelad. Dessutom är schemat så sammanpressat att besöken till och med överlappar varandra.  Undersköterskan Linda Trygg berättar i inslaget ”Jag ska vara på ett ställe fram till klockan 09.07. Och sen börjar på nästa besök klockan 09.06. Det går ju inte riktigt ihop.”

Hur kan vi ha hamnat här? Ingen kan väl tycka att detta är rimligt. Logiskt sett måste det ju finnas politiker ute i kommunerna som tycker att detta är bra, och dessutom förordar denna detaljstyrning. Så vi uppmanar detaljstyrningsivrarna ute i kommunerna att träda fram. Försvara detaljstyrningen, eller ta ert ansvar och gör något åt den ohållbara situationen i hemtjänsten.