Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Början på slutet för New Public Management i hemtjänsten

På måndag presenteras rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten.” Förhoppningsvis kan det bli början på slutet för den marknadsstyrning av hemtjänst som drar verksamheten mot dikesrenen medan personalen får kämpa för att hålla sig på vägen. Kompetens och god vård och omsorg slösas bort i ett system som ingen verkar komma ihåg varför det tillkommit från början. För en sak är klar: den ökade byråkratiseringen, detaljstyrningen och fragmentiseringen gynnar i alla fall inte en trygg omsorgsrelation mellan äldre och hemtjänstpersonal.

Senast igår bloggade min kollega Torbjörn Dalin om detaljstyrningen av hemtjänsten. Exempel som lyfts i de artiklar som han hänvisar till är närmast skrattretande. Men, skrattet fastnar i halsen i samma sekund man börjar fundera på vilka konsekvenser galenskaperna får för hemtjänstpersonal och äldre.

Detaljstyrningen av hemtjänst tar sig uttryck i att personalen förväntas följa ett schema med minutsatta hjälpinsatser, exempelvis dusch 15 minuter, lämna en matlåda 13 minuter och så vidare. I en ny hemtjänstundersökning bland Kommunals medlemmar kan vi se ett tydligt samband mellan den typen av detaljerade i arbetsscheman och att personalen upplever att det är svårt att arbeta professionellt. Av de som har minutsatta arbetsscheman är det en mindre andel som upplever att de får utrymme för sina yrkeskunskaper och fler som rapporterar att de inte får förutsättningar att bygga bra relationer till de äldre.

Kunskapsförlust_18majRelationer_18maj

I ivern att rationalisera och effektiviseras har det berömda barnet åkt ut med badvattnet, genom att man helt enkelt har “effektiviserat” till den grad att personalen inte längre får utrymme för sin professionalitet. Med andra ord: Istället för att styrningen stödjer professionen, stukas professionen.

Kommunals medlemmar i hemtjänsten vittnar om hur man försöker ge en god vård och omsorg trots att styrningen drar verksamheten i en annan riktning. Viljan att arbeta professionellt är dock starkare än styrningen och personalen obstruerar dagligen mot detaljstyrning och tidspress genom att på eget initiativ förlänga besök för att hinna trösta en äldre, eller genom att passa på att ta en promenad i det fina vädret istället för att utföra ”dusch 15 minuter” som är den instruktion som framgår av dagsplaneringen.

Därmed skapas en parallell struktur som löper bredvid den beslutade ordningen. Personalen löser styrproblemet i stunden men det paradoxala är att den icke-fungerande strukturen därmed upprätthålls. När personalen på egen hand hittar lösningar på problem som uppkommer på grund av en felaktig styrning riskerar den felaktiga styrningens konsekvenser att blir osynliggjord för alla utom personalen själva.

Sambandet mellan detaljerade arbetsscheman och svårigheter att arbeta professionellt, gör det givetvis också möjligt att skapa det omvända förhållandet: genom att öka personalens handlingsutrymme och avskaffa detaljstyrningen kommer personalens möjlighet att arbeta professionellt istället att öka. Det är hög tid att ersätta den ekonomiska styrningen med en styrning som främjar en god omsorg. På måndag presenterar Kommunal ett förslag på hur det kan göras.

Välkommen på seminarium!