Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det är mycket som är sjukt i hemtjänsten

Det är mycket som är sjukt i hemtjänsten. Jag syftar då inte främst på det ökade antalet sjuka äldre som vårdas hemma, utan på det sjuka i organisationen som de ansvariga politikerna ger upphov till. Jag tänker givetvis på den tidspress, detaljplanering och brist på tillit som präglar verksamheten. Inte överallt och inte alltid. Men i allt för många fall får personalen dåliga förutsättningar att utföra ett professionellt arbete.

Här kommer ett axplock av den senaste tidens hemtjänstlarm i media:

Personal från hemtjänsten i Södra innerstaden i Malmö beskrev situationen så här: ”Alla moment ska klockas och tid till besöken ska ges efter ett strikt standardiserat schema. Sätta på en stödstrumpa: X minuter, koka gröt: Y minuter, handling: Z minuter och så vidare. Inspirationen från tillverkningsindustrin och effektiviseringsmodellen Lean är påtaglig. Budskapet till personalen glasklart: Vi (arbetsgivaren) litar inte på er när ni säger hur lång tid ett besök tar.”

Schema_Banner_18maj

Schemat är autentiskt. Källa: ”Matlåda – med eller utan samtal

”Om man frågar hur någon mår händer det att man måste backa ut genom dörren medan de berättar.”

Beslut och schemaläggning är många gånger så detaljerade och tidsramarna så knappa att det inte finns något som helst utrymme för att stanna upp och fråga hur den äldre mår. Som en anställda inom hemtjänsten uttrycker det: ”Om man frågar hur någon mår händer det att man måste backa ut genom dörren medan de berättar.”

Biståndsbeslut sker idag på en sådan detaljnivå att vi sedan länge har passerat rimligheternas gräns. I Dagens Arena berättade vårdbiträdet Annelie Carlsson om när snart 86-åriga Karin ville ha EN ny blyertspenna. ”Jo, jag pratar med gruppledaren på hemtjänstenheten. Gruppledaren skickar ett mejl till stadsdelen. På stadsdelen fördelas sedan mejlet till rätt handläggare. Handläggaren tar i sin tur kontakt med Karin och fattar därefter ett beslut.”

Det är befängt att politiker har skapat ett system där personalen måste bryta mot reglerna för att kunna leverera en värdig omsorg

Aftonbladet berättar om en annan historia när Gudrun 88 år bad hemtjänstpersonalen att de skulle koka lite vatten på kvällen eftersom hon gärna ville ha te till sin kvällsmacka. Svaret hon fick var ”Det står inte i pärmen så det får vi inte göra”, de fick nämligen bara koka vatten på morgonen. Gudrun vände sig då till biståndsbedömaren, som tydligen inte hade mandat att besluta om tevatten, och som då i sin tur var tvungen att ta upp detta med sina chefer. Efter en månads malande i detaljregleringens maskineri kom ändå till sist beslutet att Gudrun skulle få tevatten även på kvällen.

Nu kanske en första tanke är ”Ska det vara så svårt för personalen att koka det där vattnet utan att blanda in biståndshandläggaren?”. Men det är ju det som är hela grejen, det är ju befängt att politiker har skapat, eller vidmakthåller, ett system där personalen måste bryta regler för att det ska vara en värdig omsorg. Som hemtjänstpersonalen i Södra innerstaden i Malmö skriver: ”En betydande civil olydnad bland personalen finns dock och många insatser görs utan att tillstånd finns.”. Ska det vara så här? Givetvis inte, det är dags att politikerna tar sitt ansvar.

Den sammanlagda bild som dessa vittnesmål ger får mig att starkt betvivla att det kan finnas en enda person med insyn och förståelse för vad som fungerar i en verksamhet som hemtjänst som på allvar hävdar att det är vettigt med dessa detaljbeslut och denna detaljplanering. Särskilt med tanke på att en alternativ organisationsmodell skulle fungera betydligt bättre, för äldre, deras anhöriga och för personalen.

Den 25 maj presenterar Kommunal rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”. Du kan läsa mer om rapporten och seminariet på Kommunals hemsida.