Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

 ”Hälsan har ju uppmärksammats och debatterats alltmer i takt med den epidemiska ökningen av antalet sjukskrivningar. Det är beklagligt att ohälsan uppmärksammas som ett problem först när sjukskrivningarna skjuter i höjden. Problemet uppstår inte alls över en natt eller ens under några korta år. Utvecklingen är den samlade effekten av en dålig arbetsmiljö, som har blivit sämre.”  Detta var inledningen i en gammal rapport- I stressens spår – som Kommunal skrev 2002/2003, och jag upplevde en deja vu, när jag skulle formulera inledningen till detta blogginlägg.

Men jag känner att något har blivit bättre ändå, nämligen det att allt fler röster vill berätta om vård- och omsorgsarbetarnas dåliga arbetsmiljö och försämrade livsvillkor, allt fler ansluter sig till Kommunals decennier långa försök att lyfta fram frågan. Forskning, debattörer, media… Jag hoppas att rösterna fortsätter höras tills det sker en förändring som för fram jämställdheten och jämlikheten i arbetslivet, och inte enbart tills ökningen i sjukskrivningen avtar.

I Aftonbladet debatt idag skriver Stina Svensson om priset som vård- och omsorgsarbetare har fått betala för påfrestningarna i vår gemensamma välfärd. Hon menar att akuta satsningar måste göras i arbetsvillkor och arbetsmiljö, att tidiga rehabiliteringsinsatser inte räcker till för att lösa ohälsans utbredning. Hon refererar till socialförsäkringsministern Annika Strandhälls möte med arbetsmarknadens parter.

Kommunal är en av de parter som träffade ministern och presenterade sin syn på sjukskrivningens utveckling och arbetsvillkorens betydelse för den och lämnade förslag till lösningar. Diskussionsunderlag som lämnades över till minstern finns sammanfattad i prememorian Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv .

Dåliga villkor i arbetslivet och den stress som dessa skapar kan ha långt värre konsekvenser för drabbade än det som ofta kommer fram i diskussioner. Det kan orsaka skador i hjärt- och kärlsystemet och leda till lidande och död. Det finns forskning som pekar på detta och det forskas ännu mer för att öka kunskapen. Igår läste jag om AFA Försäkrings beslut att bevilja cirka 12 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre gäller stress i en högaktuell vinkling:

  • Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan? Fredrik Sjödin, Umeå universitet

Utifrån den forskning som redan finns har den internationella arbetstagarorganisationen ILO sammanfattat kopplingen mellan riskfaktorer i arbetet och stressymptom hos individ respektive organisation, som i sin tur kan ha alvarliga konsekvenser för hälsan och kan belasta organisationers ekonomi i följande modell.

modellYW

Naturligtvis behöver vi öka vår kunskap och våra insikter genom träffsäker forskning, men vi behöver också, utifrån befintlig nationell och internationell forskning, satsa mer på träffsäkra åtgärder för att förebygga de uppenbara klyftor i arbetslivet som bidrar till ökade hälsoklyftor. Det är bråttom att avskaffa delade turer och olika slags långa pass samt olika former av otrygga anställningar som belastar arbetslivet och  livet i allmänhet.