Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bemanningen på landets äldreboenden måste bli bättre

Socialstyrelsen och ordförande för pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SPRF, SKPF och RPG TT framför krav på bättre bemanning på landets äldreboenden på DN Debatt. Debattörerna skriver bland annat att det måste “finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa den som ramlat ur sängen, se den demenssjuke som är på väg ut genom ytterdörren eller ge trygghet till den som är orolig – även mitt i natten.”.

Fackförbundet Kommunal instämmer.

Bemanningen på landets äldreboenden måste bli bättre. På äldreboenden bor de allra sjukaste och sköraste medborgarna sin sista tid i livet. De har rätt till god vård och omsorg utifrån sina individuella behov – och deras anhöriga har rätt att känna sig trygga med att deras gamla mamma eller pappa får bästa möjliga omhändertagande under sin sista period i livet.

Det finns ingen genväg: för att uppnå god kvalitet i vård och omsorg måste personalen ha förutsättning att ge professionell vård och omsorg. I kvalitetsjakten kan inte vård- och omsorgspersonalen rundas, utan måste stärkas i sin profession. En given grundförutsättning är att det finns professionell personal på plats som kan se, bekräfta, tvätta, trösta, hjälpa och stödja.

Bakgrunden till debattartikeln är Socialstyrelsens förslag till föreskift om bemanning på särskilda boenden som myndigheten idag överlämnar över till regeringen. Upprinnelsen till föreskriften var ett alarmerande resultat från Socialstyrelsen tillsynsverksamhet. I Socialstyrelsens konsekvensbeskrivning som bifogas föreskriften läser jag att vid tillsyn av särskilda boenden i 48 kommuner var 60 procent låsta och obemannade under kortare eller längre tid av natten. 60 procent.

Kommunal välkomnar en ökad bemanning. Nu hoppas vi att regeringen gör detsamma och ger sitt medgivande. För de cirka 90 000 äldre som bor på äldreboenden runt om i Sverige, deras anhöriga och för vård- och omsorgspersonalen som varje dag gör sitt yttersta för att ge alla äldre en lite bättre dag.