Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetstidens längd är den främsta markören för ojämställdheten på svensk arbetsmarknad

På vägen till jobbet läser jag reklam från Pensionsmyndigheten och det står ”det är enkelt att ta hand om din pension”. Vad bra tänker jag och cyklar vidare. Så kommer vi att prata om reklamen på jobbet och arbetskamraterna är arga – de har läst texten under. ”Det viktigaste är att du jobbar, betalar skatt och har tjänstepension. Då har du gjort det viktigaste för din pension”. Och riktigt så enkelt är det inte för många av Kommunals medlemmar. Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. Det visar Kommunal och SKPFs rapport ”Pensionen en kvinnofälla”.

Dessa kvinnor, före detta medlemmar i Kommunal, de har jobbat i välfärdens tjänst, de har betalat skatt och de har tjänstepension och ändå är 7 av 10 kvinnor beroende av garantipension. För dem räcker det alltså inte att jobba, betala skatt och ha tjänstepension. Varför inte det?

Den helt avgörande frågan är de utbredda deltiderna. I Kommunals yrken arbetade 23 procent av de anställda 40 procent eller mindre under 2013. Deltidsnormen inom Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunsektorn drabbar både kvinnor och män, där över hälften av både kvinnorna och männen arbetar deltid. Deltidsarbetande har också en lägre medellön än heltidsarbetande.

Socialdemokraterna gick till val på att göra heltid till norm i den offentliga sektorn. Nu får Sveriges Kommuner och landsting en ny politisk ledning.

Många kommuner har fattat beslut om rätt till heltid i sin organisation. I en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren nyligen gjort svarade 44 procent av landets kommuner att de erbjuder rätt till heltid. Färre har implementerat beslutet och skapat goda förutsättningar för en arbetsorganisation som möjliggör heltidsarbete. Det finns fortfarande stora möjligheter till partiell tjänstledighet, dvs att gå ner till deltid. I genomsnitt arbetar drygt hälften heltid. Kiruna kommun har kommit längst. Där arbetade två av tre heltid år 2013.

För att göra heltid till norm på svensk arbetsmarkand krävs nu beslutsförmåga, resurser och uthållighet. Men jag tror att läget aldrig har varit bättre, både poliskt och rekryteringsbehoven. Nu är det tid för ansvariga politiker att göra skillnad för kvinnorna i välfärdens tjänst. Arbetstidens längd är den främsta markören för ojämställdheten på svensk arbetsmarknad. Kanske nästa kampanj från SKL som skymtar förbi på min cykelresa säger ”i kommunerna gället heltid”?