Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Allvarliga fallolyckor drabbar oftast kvinnor inom vård- och omsorgsyrken

Den 10 mars släppte AFA-försäkring en rapport om allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall utan någon utomstående persons inblandning- Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn .  Rapporten är baserad på skador som inträffat under perioden 2008–2013 och som har lett till ersättningar från Trygghetsförsäkring. En arbetsolycka anses vara allvarlig, enligt rapporten, om den leder till minst en månads sjukskrivning eller till en bestående funktionsnedsättning/medicinsk invaliditet.

I rapporten framgår att totalt 5445 allvarliga fallolyckor har inträffat i kommun- och landstingssektorn under den redovisade perioden och 81 procent av dessa, 4421 stycken, har drabbat kvinnor.

yeshi1

Källa: AFA, Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Ovanstående figur visar att cirka sex av tio allvarliga fallolyckor som drabbat kvinnor i kommuner och landsting under perioden 2008-2013 hade inträffat inom vård- och omsorgsarbetaryrken. Uppgifterna gäller enbart fall i samma höjd, som är vanligast i kommun- och landstingssektorn, till skillnad från privatsektorn där fall från höjd är relativt vanligare.

Yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträde, skötare och personliga assistenter är den mest drabbade enskilda yrkeskategorin, där en av tre allvarliga fallolyckor i samma höjd, cirka 1243 stycken, hade inträffat under perioden 2008-2013. Näst vanligast drabbade är yrkesgruppen barnskötare, fritidsledare, förskollärare och fritidspedagoger.

yeshi2

Källa: AFA, Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Rapportens motsvarande redovisning för män visar att den mest drabbade yrkesgruppen är fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare, där cirka en femtedel av olyckorna hade inträffat.

Vård- och omsorgsarbetare faller ofta och skadar sig allvarligt på väg till och från vård- och omsorgstagare och det inträffar vanligtvis under vintermånaderna. Halka utomhus kan orsakas av is och löv, medan vått golv kan vara en orsak till halkolycka inomhus. Dessa exempel som framgår i rapporten är välkända faktorer.

Också fall från höjder, till exempel från stege eller i trappa, redovisas i rapporten, även om det är en förhållandevis mindre vanligt förekommande olycka i sektorn. Även i detta fall drabbas kvinnor i vård- omsorgsarbetaryrken i en högre utsträckning än andra kvinnor i samma sektor och motsvarande för män är yrkesgruppen fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare.