Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Början till slutet på delade turer i Norrköpings kommun

Enligt Sveriges radio P4 Östergötland idag  har anställdas långa kamp fått gehör i Norrköpings kommun, som nu avskaffar delade turer som arbetstidschema inom vård och omsorg och i stället inför en ny organisation vid månadsskiftet. Detta är ett steg framåt för kommunen och, förutsatt att förändringen inte innebär en återgång till tätare helgpass, kan den leda till en full framgång.

I Kommunals undersökning Delade turer i välfärdssektorn var ”för att få färre helgpass” ett av de fyra vanligaste svaren som deltagare i undersökningen gav på frågan om vad det var som fått dem att ”välja” delade turer. De andra tre svaren var: för att behålla jobbet, för att få heltid eller jobba mer, för att man bytt arbetsgivare.

På Norrköpings kommuns hemsida  går det att läsa om de mål som kommunen vill uppnå med sitt beslut att avskaffa delade turer. Att förbättra arbetsmiljön är ett viktigt mål som lyfts fram, och bakom detta mål ligger insikten om den stress och påfrestning som schemaformen delade turer bidrar till för kommunens anställda. Ett annat mål är att höja kontinuiteten för omsorgstagare. Sammanlagt vill kommunen höja verksamhetens kvalitet och även vill bli mer attraktiv arbetsgivare.

Det är lovvärda mål som inte borde vara ouppnåeliga. En viktig faktor till framgång är att undvika en återgång till tätare helgpass eller andra schemaformer som har negativa följder för arbetsmiljön, hälsan och för hela livssituationen. Det finns forskningsstudier som visar på att utebliven avkoppling från jobbet under veckosluten kan, bland annat, försvåra återhämtning och bidra till utbrändhet.

Med tanke på att veckosluten vanligtvis är tider för socialt samspel, kan täta helgscheman försvåra det sociala livet, som i sin tur kan ha betydelse för livsglädjen och hälsan.

Enligt P4:s inslag finns enheter i Norrköpings kommun som redan upplever att förändringen innebär sämre scheman, med fler helgpass. Jag hoppas att kommunen tar denna information på största allvar och ser på den som en ingång till en diskussion om bättre lösningar. Det kanske behövs bara kompletterande idéer, nu när det stora steget är taget.

Sveriges arbetsgivare inom vård och omsorg behöver förebilder som utvecklar bra och fungerande organisationer. Det finns ingen natur lag som säger att Norrköpings kommun inte skulle vara denna förebild. Nyckeln till framgång är de anställdas inflytande och delaktighet. Denna nyckel sitter i låset till dörren, det är bara att vrida på den.