Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

TTIP, handel och säkerhetspolitik

Före julledigheten anordnade Svenskt Näringsliv i sammarbete med den amerikanska ambassaden i Stockholm en workshop på temat TTIP, möjligheter och risker.

TTIP,  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, är ett planerat frihandelsavtal mellan EU och USA. Mötet som ordnades på amerikanska ambassaden var ett trepartssamtal mellan arbetsmarknadens parter och regeringsföreträdare från sju länder.

 På mötet diskuterades TTIP och det man sade var sådant som ökad tillväxt, fler jobb, ökad utbud av varor att konsumera, oro för sämre skydd till arbetstagarna och minskat demokratiskt inflytande för exempelvis kommuner och landsting. Det som jag tyckte var intressant var att flera länder lyfte att man ser detta  avtal som en möjlighet att stärka det säkerhetspolitiska sammarbetet med USA, speciellt nu när det politiska tonläget mellan väst och Ryssland skärpts. För några år sedan lyssnade jag till en professor vid John Hopkinsuniversitetet, även före detta rådgivare i Vita Huset, som menade att ett kommande TTIP var minst lika viktigt ur säkerhetspolitiskt syfte som ekonomiskt, eftersom USA minskat sin strategiska närvaro i Europa behöver då de politiska och ekonomiska banden stärkas.

Miljöeffekter – denna fråga skyndades hastigt förbi, som så ofta, förbi vid presentationerna – men kanske tål att funderas mer över. Tills nu har frågor om bl.a. kemikalielagstiftningen varit den kanske ledande frågan, men jag förmodar att det behövs en annan vinkel på kopplingen mellan miljön och TTIP. Om handeln ska öka med kanske 50 procent så kommer en hel del varor transporteras fram och tillbaka över Atlanten och vem har räknat på dessa miljöeffekter?

 Slutligen, att alla deltagarna såg positivt på framtiden i de kommande förhandlingarna var kanske inte överraskande. Jag tror, liksom det största flertalet av mina fackföreningskamrater, att de flesta är positiva till handel om  målet för dessa globala avtal är att sätta medborgarnas bästa i centrum. En rättvis handel och rättvis fördelning av vad handeln inbringar skapar också en god säkerhetspolitik.