Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yrkesutbildade barnskötare behövs i förskolan!

Elva barn i åldern ett till fem år och en pedagog. Så såg det ut på en förskola i Varberg en förmiddag i november 2014 (se artikeln ”Elva barn – och bara en anställd jobbar” i GP). Den unika granskning av förskolan som fyra tidningar i Västsverige genomförde visar det som anställda inom förskolan känt till länge – barngruppsstorlek och personaltäthet varierar stort mellan förskolor. Oftast är det ekonomin som styr, inte verksamhetens behov.

Kommunal menar att arbetsgivarna har stirrat sig blinda på ekonomin och gått på myten att förskollärare kan ta hand om fler barn. Kontinuitet och trygga relationer är avgörande för kvalitet i förskola. Därför ser Kommunal med förfäran på att andelen visstidsanställda och andelen outbildad förskolepersonal ökar. Annelie Nordström skrev i en debattartikel i GP:

”En vikarie utan utbildning som tas in på timmar borde vara en nödlösning men har blivit vardag. Samtidigt ratar kommunerna yrkesutbildade barnskötare – eller anställer dem månadsvis i hopp om att snart hitta en förskollärare.”
 

Hon fick svar från förskolecheferna i Härryda som skrev att de resonerar precis så. De vill kunna anställa en förskollärare så fort de hittar en. Därför ger de inte någon barnskötare tillsvidareanställning. Samtidigt hävdar de att de tar väl hand om sina barnskötare. Så upplever inte barnskötarna i Härryda situationen. De svarade sina chefer:

”Vi känner oss värdelösa och oönskade efter ytterligare ett dåligt formulerat uttalande från vår ledning.”
 

Annelie Nordströms slutreplik visar vad Härrydas strategi leder till: hög personalomsättning och högre andel personal som helt saknar utbildning för att arbeta med barn än i övriga landet. För att skapa en förskola som är trygg och utvecklande för barnen krävs en långsiktigt hållbar personalpolitik med en kombination av förskollärartjänster och barnskötartjänster:

Yrkesutbildade barnskötare som får möjlighet att utvecklas i yrket och skapa goda relationer är avgörande för en förskola som ska nå sina mål om att kombinera lärande och omsorg.