Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Mikrolån för att hela Sverige ska leva

I torsdags hade jag möjlighet att delta vid Hela Sverige ska levas Höstmöte. Verksamheten för 2015 skulle fastslås och föreningens firade 25-årsjubileum med mingel vid slutet av dagen. Stämningen i möteslokalen reflekterade både massor av entusiasm inför dagen, och en del frustration över situationen i Sveriges regering och riksdag som där och då blivit ett faktum. Mötet beslutade därför med ett rungande JA! att gå ut med ett uttalande som markerar hur organisationen förhåller sig till oss människor som befolkar samhället:

”Riksorganisationen, föreningen, byalaget, den lokala utvecklingsgruppen eller nätverket som gemensamt arbetar för att hela Sverige ska leva är alla överens om att mångfald stärker arbetet, att nya människor behövs och att inflyttning är nödvändig, för att klara av det övergripande målet: Hela Sverige ska LEVA.”
 

Självklart i en organisation med detta namn och uppdrag, så kom mötesdeltagare från hela landets alla hörn. Det förhållningssätt som genomsyrar organisationen är helt kort ”alla behövs”.

Utöver de röstande mötesdeltagarna var även representanter för medlemsorganisationerna på plats. Det var så jag kom in. Kommunal blev alldeles nyligen medlem i Hela Sverige ska leva och de två organisationerna har mycket gemensamt.

  • Båda verkar i hela landet.
  • Båda jobbar för att inkludera alla människor.
  • Båda skapar goda förutsättningar för att bo och verka i hela landet på såväl landsbygd som i städer.

Medlemskapet visar att Kommunal stödjer Hela Sverige ska levas idé och verksamhet. Hela Sverige ska leva. Men Kommunal vill mer än att stå bakom. Kommunal har även valt att bidra med fem miljoner kronor till den nationella mikrofonden som bildats av Coompanion, Ekobanken medlemsbank och Hela Sverige ska leva. Fonden spelar en viktig roll för finansiering och för att möjliggöra många av de projekt och utvecklingsarbeten som sker i Hela Sverige ska levas lokala grupper.

Så Kommunals beslut är viktigt. Det kommer att skapa möjligheter för många utvecklingsprojet som underlättar att bo och verka runt om i Sverige. Men det har också ett stort symboliskt värde. Kanske blir det till en murbräcka. Gör Kommunal så gör kanske fler.

Hela Sverige ska leva främjar utveckling och varje år utses Årets kommun och Årets grupp av organisationen. I år blev det Kristianstads kommun som utsågs till Årets kommun, och Karlholm-Västland Idé- och utvecklingsgrupp utsågs till Årets grupp, för sina respektive arbeten. Kristinastads Kommun utnämndes för sitt målinriktade och strategiska arbete med landsbygden och för att utveckla hela kommunen. I Karlholm fick Idé- och utvecklingsgruppen utmärkelsen för att den lyckats vända en kris till en möjlighet, genom insikten att kraften till utveckling kommer inifrån bygden själv.

Antagligen kommer Kommunals medlemskap i Hela Sverige ska leva, att leda till många gemensamma krafttag runt om i Sveriges lands- och stadsbygder. En av tankarna med att föra samman de två organisationerna, är att med stöd av varandras kunskap och förutsättningar kan man tillsammans främja den lokala utvecklingen. Vilket ju all utveckling är, alltså lokal.