Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

För att höja kvinnors pensioner behövs inte bara förändringar i pensionssystemet

Pensionärernas riksorganisation, PRO, ordnade idag seminarier på Nordiska museet om kvinnors pensioner. Frågan om kvinnors pensioner är i högsta grad en aktuell fråga för Kommunals medlemmar.

PRO släppte under sommaren rapporten Fattigdomsfällan – så drabbar pensionssystemet många kvinnor.  Rapporten är en alarmklocka för många kvinnor. Det finns tre saker som jag fastnar på:

  • Antalet personer som hamnar under EU:s fattigdomsgräns var 205 000.
  • Kvinnors pension är i genomsnitt 6 000 kronor lägre per månad mäns pension.
  • Invånarna i Stockholm har högst pensioner.

Det är oroande med en så stor grupp som är fattiga och att den ökar. Pensionsutredningen har tidigare redovisat att hälften av de kvinnor som går i pension idag har helt eller delvis garantipension. På Kommunal är vi oroliga för att situationen är än värre för många av Kommunals kvinnor. Vi har nu ett samarbete med SKPF, Svenska Kommunal Pensionärers Förbund, för att se hur Kommunals kvinnor drabbas och kunna agera för gemensamma lösningar.

Pensionen är ju ett resultat av ett ojämställt arbetsliv. Det första man tänker på är ju att kvinnors löner som är cirka 16 procent lägre än männens. Men det  handlar inte bara om ojämställda löner, för utfallet blir så mycket värre då en så stor andel av Kommunals kvinnor arbetar deltid och är visstidsanställda. För det är ju också så att de som arbetar visstid och deltid också har sämre lön per timma.

Det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen, där kvinnor tar ut 75 procent av föräldradagarna och kvinnors höga sjukfrånvaro är ytterligare faktorer som påverkar kvinnors livsinkomster negativt.

Så var det resultatet att man i  Stockholm har högst pensioner. Oftast refererar man till höga löner, vilket är rätt, men jag skulle också vilja säga att det finns ett samband mellan en väl utbyggd barnomsorg sedan 1970-talet som gjort att kvinnor har kunnat jobba mer i Stockholm. Då får de också en högre livsinkomst.

Så mitt medskick till PRO är att inte bara stirra sig blinda på pensionssystemet utan att en väl fungerande barnomsorg och äldreomsorg är också avgörande för kvinnors pensioner. Kommunals rapport, Hänger din mammas trygghet på dig  , som visade att 100 000 personer gått ned i arbestid för att ta hand om äldre anhöriga påverkar naturligtvis också pensionsnivån. Och det knyter an till den utställning som ordnas på Nordiska museet, Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? Utställningen handlar om synen på äldre, och äldreomsorgen ur ett historiskt och nutida perspektiv. En enskilt viktig åtgärd för kvinnors pensioner är att vi har en så bra äldreomsorg att anhöriga kan fortsätta jobba.