Lapptäcke utan sömmar

Samtalspanelen på Kommunals seminar

3

Kristina Mårtensson (samtalsmoderator) och samhällspolitisk chef på Kommunal, Eva Nilsson Bågenholm regeringens äldresamordnare, Helene Hellmark Knutsson (S) Finanslandstingsråd i opposition i Stockholm, Annelie Nordström ordförande Kommunal, Gunnar Akner geriatriker och Stina-Clara Hjulström ordförande Demensförbundet.

4