Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Mer konflikter i jämställdhetsarbetet!

I onsdags var det jämställdhetskalas i Almedalen, arrangerat av Jämställ.nu. Flera milstolpar i jämställdhetsarbetet fyller jämnt i år, vilket firades på seminariet Jämställdheten jubilerar – hur är dagsformen?

Jag fick tala om På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet som SCB har gett ut i 30 år. Moderatorn Kerstin Alnebratt frågade om innehållet i lathunden räcker eller behöver kompletteras. När jag fick frågan insåg jag att jag alltid måste lägga till uppgifter från Kommunals egna rapporter eller från LO för att kunna ge en bred beskrivning av ojämställdheten i samhället. Inte minst LO:s jämställdhetsbarometer är ett nödvändigt komplement som visar skillnader mellan arbetare och tjänstemän både när det gäller vad som är viktiga jämställdhetsproblem och vilka lösningar som är aktuella.

Jämställdhetskalaset fortsatte hela dagen och en övergripande slutsats var att det behövs mer konflikter i jämställdhetsarbetet, mer ”dålig stämning” som Kawa Zolfagary uttryckte det.

Åldersskillnader i deltidsarbete

Igår lanserades så själva jubilaren, På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014. SR Ekot tog fasta på de stora könsskillnaderna i pension och jag kommenterade kopplingen mellan deltidsarbete och möjligheten att försörja sig både i dag och livet ut.

ålderdeltidkv

Den generella trenden är att kvinnors deltidsarbete minskar över tid, vilket syns i diagrammet ovan. Uppdelat på ålder ser vi dock att deltidsarbete ökar bland unga kvinnor. Det är troligt att de unga kvinnorna är anställda på en deltidsanställning, snarare än att de gått ned i arbetstid för att ta hand om barn.

orsakdeltid20052013

En annan tydlig trend är att antalet kvinnor som arbetar ofrivillig deltid ökar. Som framgår av diagrammet är brist på lämpligt heltidsarbete det främsta skälet till att kvinnor arbetar deltid och den orsaken har ökat från 2005. Detta är förväntade effekter av regeringens förda politik som straffar de som arbetar deltid, men helt saknar reformer som bryter normen om deltidsanställningar inom framför allt kvinnodominerade arbetaryrken.

Nättidningen Feministiskt perspektiv uppmärkssammar också 30-åringen På tal om kvinnor och män och jag kommenterade att mycket av jämställdhetsdiskussionen är en medelklassdiskussion som utgår från medelklassens problem. Därför är det viktigt med en bredare beskrivning av ojämställdheten som visar på klasskillnader, åldersskillnader och skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda. Fler konfliktlinjer behöver synas. Det krånglar till det, men sätter också strålkastarljuset på rätt frågor.

Ps. Att deltidsnorm och allt fler visstidsanställningar i kvinnodominerade sektorer leder till att pensionen har blivit en kvinnofälla lyftes även fram av Kommunals utredare Annakarin Walls på Kommunals pensionsseminarium i Almedalen: Blåst på konfekten – pensionen blev en kvinnofälla