Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Mer resurser behövs

Under våren har Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släppt varsin rapport där de hävdar att resurserna till välfärdstjänsterna aldrig har varit större än vad de är idag. Samtidigt vittnar många av Kommunals medlemmar att de går på knäna när de måste kompensera för underbemanning och resursbrist inom välfärden. Hur går detta ihop? Far Svenskt Näringsliv och SKL med osanning? Nej, givetvis inte.

Men det finns olika sätt att räkna på resurser och ser vi till kronor och ören så verkar faktiskt resurserna vara på rekordnivåer, dvs. resurserna till vård, skola och omsorg. (För oss som anser att välfärden innefattar även socialförsäkringar är det ju ingen tvekan om att resurserna till välfärden minskat under Alliansens snart åtta år vid makten.)

Rekordstora resurser innebär ju inte automatiskt att resurserna ökat i den takt som behövs för att behålla personaltätheten i vården, skolan och omsorgen. Tidningen Arbetet har räknat fram hur sysselsättningen i landets kommuner skulle ha utvecklats sedan 2006 för att hålla personaltätheten på samma nivå. Sammanställningen visar att det saknas motsvarande 33 000 sysselsatta i kommunerna .

För Kommunals medlemmar skulle de där 33 000 medarbetarna ha varit ett välkommet tillskott som avlastning i den dagliga kampen att få arbetsdagen att gå ihop.