Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ingen kvalité utan bra villkor för de anställda

Under mitt dryga år som chef på Kommunals utredningsenhet så är den fråga som jag mest stött på är frågan om kvalité i vården och omsorgen. Kvalité är ju något som alla är för – vem kan vara emot att det ska bli bättre? Men när man börjar definiera kvalité så tar enigheten slut.

Ju mer vi grävt i frågan på utredningsenheten, ju tydligare blir det att kvalité handlar till allra största delen om de anställdas villkor. Och goda villkor kostar pengar, därför finns det ingen enighet om att anställningsvillkor är viktiga för kvalitén. Andra vill hellre lyfta frågan om man får välja äldreboende eller kan välja mellan två sorters mat som kvalitetsfaktorer. Vår ingång är att grundförutsättningen för bra omsorg är kontinuitet – det handlar helt enkelt om att den äldre ska få möta så få personer som möjligt i omvårdnaden. Sen kan annat vara ”topping” , men utan en god grundbemmaning, är kvalitétsmått ett spel för galleriet.

Därför blir det för Kommunal tydligt att det är näst intill omöjligt att hålla hög kvalité med de villkor som de anställda har idag – där 30 procent är visstidsanställda och 70 jobbar deltid.

Det är lite med vår rapport Så mycket bättre, som SNS-rapport, att det saknas belägg för ökad kvalité i den privata äldreomsorgen. Detta är känslig materia.