Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Framtidstro efterlyses i äldreomsorgen

Äldreomsorgen är den största verksamheten i kommunerna och det är också där den största andelen av Kommunals medlemmar jobbar.  Kanske är det inte så konstigt att det då blir en så omdebatterad fråga. Hur vi tar hand om våra äldre ger också tydliga signaler om vad är det för ett samhälle vi vill ha.

I flera dagar har media dominerats av hemtjänsten. Igår handlade det om ett privat äldreomsorgsföretag i bland annat Lerum, utanför Göteborg, som helt enkelt inte dykt upp hos de äldre. Brukarna hade inte fåt duscha på flera veckor och medicinering, tex insulin, hade hoppats över.  Idag släppte arbetsmiljöverket en rapport som visade på att kvinnor i hemtjänsten hade så mycket sämre arbetsmiljö än män på tekniskt kontor. Det var precis vad Kommunal lyfte i höstas i rapporten Stress och låg bemanning i äldreomsorgen.

Igår släppte också Timbro en rapport om äldreomsorgen och ställde frågan, skandal eller succé.

Äldreomsorgens storlek är kanske anledningen till det stora intresse som också funnits för privata företag att etablera sig och naturligtvis också störst möjlighet att tjäna pengar. Idag bedrivs närmare 20 procent av äldreomsorgen i privat regi. Det finns ingen svart eller vit bild av vem som är bra eller vem som är dålig i äldreomorgen. Men det finne en gemensam brist i hemtjänsten, oavsett utförare, och det är bristen på kontinuitet. Hemma hos de äldre brukarna kommer ständigt nya personer, det leder till dålig kvalité. Vem orkar med 30-40 personer som kommer till min bostad varje månad och varje gång måste man börja om på nytt med såväl namn som behov?

Men det finns goda exempel och ett är hemtjänsten i  Skönsmon i Sundsvall. Där har man lyckats att minska antalet personal som kommer hem till brukarna och detta har lett till en dramatisk förbättring av arbetsmiljön för de anställda, bättre kvalité för brukarna och sparat pengar har man också gjort. Skönsmon visar att det går att bedrvia en bra hemtjänst.

Det som saknas inom äldreosorgen är framtidstro. Det går inte att bedriva bra verksamhet och man frågar sig om pengarna räcker. Vem tycker att det låter som en framtidsbransch? I Kommunals rapport Välj välfärden – vi har råd, visar vi o att det är möjligt att vi tillsammans även år 2050 kan betala välfärden över skattsedeln om vi väljer det.

Politiker, höga tjänstemän i kommunerna, det vi vill ha nu är framtidstro. Säg att vi kommer att ha världens bästa äldreomsorg. Säg att vi klarar av att betala. Då tror jag också att det är möjligt att rekrytera personal