Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Välfärden avgörs av politik – inte av ekonomi

”Välj välfärden – vi har råd!”  är namnet på en rapport som Kommunals ekonom Torbjörn Dalin presenterat idag. Kommunal har valt att ta fram rapporten för att det är de ekonomiska ramarna som sätter gränserna för innehållet i välfärden, för lönerna men också för välfärdens kvalité.

Kommunals viktigaste slutsats av rapporten är att det är möjligt att även fortsättningsvis ha en gemensam finansiering av vård, skola och omsorg. Att andelen äldre ökar påverkar visst de kommunala utgifterna, men det handlar om ett behov som motsvarar tre procentenheters kommunalskatt, det är hanterbart och ryms mycket väl i vår nuvarande välfärdsmodell.

I rapporten lyfter vi också det orimliga med att i många av de prognoser som gjorts om framtiden så antar man ständiga kvalitetsförbättringar och det har vi inte gjort. Vi har i modellen lagt in kvalitetshöjningar för vi anser att bemanningen måste höjas, men det är inget som sker årligen. Och det säger sig också själv att en modell med ständiga ökningar av en variabel till slut slår i taket och spricker.

Så frågan vi ställer oss är om det funnits ett egenintresse i att säga att kvalitén måste öka och andra finansieringsskällor måste in? Den myten vill vi slå hål på och önskar att politikerna i höstens val går ut och säger att det är möjligt att klara en framtida gemensam finansiering av välfärden.