Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett tiopunktsprogram för att få Europa på fötter

I början av april presenterade den Europeiska Socialdemokratiska partigruppen ett tiopunktsprogram för att få Europa på fötter. Den Socialdemokratiska gruppens ordförande Hannes Swoboda öppnade kort med vikten av ett socialt och uthålligt Europa. Huvudelementet i tiopunktsprogrammet är mer investeringar  – offentliga och privata. Vidare anser han att det inte går att föra en åtstramningspolitik, samtidigt som man ska genomföra satsningar för att komma på fötter. På frågan om hur detta ska bekostas menar han att problemet inte är pengar, utan hur man fördelar dem framför allt utifrån det han kallade ”the over blown financial markets”. Ur svenskt perspektiv finns dock två punkter som har särskild betydelse.

1. Krav på minimilön i Europa genom lag eller kollektivavtal. Minimilönen föreslås att ligga på 60 procent av ett lands medianlön. Orsaken till detta önskemål är att många i Europa idag är arbetande fattiga och med en sådan minimilön skulle man lyfta denna grupp ur fattigdomsträsket. Detta kommer även att ge en ökad efterfrågan/konsumtion som i sin tur stimulerar jobbskapande.

2. Stödja företag att skapa jobb. Här tror gruppen att lägre skatt på jobb, kompenserade med skatteväxling för att bibehålla inkomster och utgiftsnivå, ska ge mer pengar i plånboken som i sin tur ytterligare ökar efterfrågan. Denna politik har ju förts i Sverige under ett antal år fast då under parollen (arbetskrafts)utbudspolitik.

Fördjupning finner du här.