Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ställ krav på personalövertagande vid upphandling!

Idag skriver Annelie Nordström tillsammans med SEKO:s ordförande Janne Rudén på SvD Brännpunkt  om vikten av att använda upphandlingsregelverket proaktivt genom att ställa krav på övertagande av personal. Detta är viktigt både för att värna de anställdas rättigheter och för att styra upp dagens havererade situation. Anbudsgivare lämnar idag bud som bygger på kalkyler där en stor del av personalen förväntas komma direkt från arbetsförmedlingen, och därmed ha lägsta lön enligt avtal. Det gör att den nuvarande leverantören aldrig kan matcha budet, denne har ju mer erfaren personal vilken därmed också har högre lön. Den nuvarande leverantören vet därmed att den inte kan vinna kontraktet igen i nästa upphandling. Som artikelförfattarna skriver:

Denna perversa logik slår sönder företagens långsiktighet och innebär att det inte heller lönar sig för leverantören att leverera bra kvalitet.

Det är mycket bra att detta uppmärksammas. Fenomenet är inte isolerat till kollektivtrafiken utan förekommer överallt där det offentliga upphandlar tjänster och där lönekostnaderna är en stor del av företagens utgifter. Vi ser det exempelvis mycket tydligt inom upphandling av städtjänster, men även vid upphandling av hemtjänst och personlig assistans.

Det paradoxala är att många jurister i Sverige idag svarar att det inte går att ställa krav på personal­övertagande då det antas strida mot den EU-rättsliga principen om likabehandling. God dag yxskaft. Om det är något som karaktäriserar dagens situation så är det just bristen på likabehandling. Som jag också kommer att redogöra för i ett PM som snart kommer finns heller inga bra argument för att ett krav på personalövertagande skulle vara ”olagligt”, tvärtom talar det mesta för motsatsen.

Artikelförfattarna avslutar:

Myndigheterna måste ta sitt ansvar gentemot arbetstagarna och skattebetalarna genom att ställa sociala krav i upphandlingarna. Om jurister och tjänstemän obstruerar måste lokala politiker våga vara folkvalda och sätta ner foten. Ytterst måste Stefan Attefall vara tydlig med vad regeringen vill ha upphandlingsregelverket till – en födkrok för jurister eller ett verktyg för god kollektivtrafik för alla.

Det är bara att instämma.

//Oskar