Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa

Igår behandlade EU-parlamentet ett betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa. Betänkandet var bra på flera punkter bl.a. att jämställdhet är en grundläggande rättighet och fastslagen i EUs stadga om de mänskliga rättigheterna.

Den konstaterade också att kvinnor är de som fått ta den hårdaste smällen för den ekonomiska krisen både genom ännu sämre villkor i arbetslivet. Nedskärningarna inom den offentliga budgeten har även medfört att kvinnor i större utsträckning än män får ta hand om barn och gamla. Betänkandet tog också avstånd från allt våld mot kvinnor oavsett det rör sig om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld som fortfarande är en av de vanligaste kränkningar mot kvinnor. Tyvärr röstades betänkandet ner av en stor grupp av konservativa parlamentariker, dit även Moderaterna tillhör, på ett oansvarsfullt sätt.