Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

LO tar temperaturen på jämställdheten

I går lanserade LO Sveriges jämställdhetsbarometer 2014 med rapporten Tid, makt och pengar. Det är bra att LO tar temperaturen på jämställdheten. För den mår inte särskilt bra.

Som rapporten visar, och som Kommunal också har påvisat i många rapporter, är det framför allt kvinnor i arbetaryrken som har otrygga anställningar, låg kontroll över när och hur arbetsuppgifter ska utföras och lägst lön.

Som LOs rapport mycket riktigt framhåller måste deltidnormen inom kvinnodominerade sektorer brytas. Många av Kommunals medlemmar vill arbeta heltid men den möjligheten finns inte hos deras nuvarande arbetsgivare. Det är också centralt att det är trygga anställningar som erbjuds. I dag är 30 procent av de anställda inom Kommunals organisationsområde i kommunsektorn visstidsanställda. Det är en alldeles för hög siffra.

Förutom rätten till heltid och trygga anställningar lyfter LOs rapport Tid, makt och pengar fram en rad åtgärder för att möjliggöra kvinnors heltidsarbete. Som att barnomsorgen måste anpassas och finnas även på kvällar, nätter och helger. Och att tillgången till äldreomsorg måste säkerställas. För att öka kvinnors makt över arbetet vill LO också satsa på ökad bemanning och resurser i verksamheter som finansieras med skattemedel. De här åtgärderna har också Kommunal lyft fram i en rad rapporter och står självklart bakom.

LO kunde däremot ha gått längre när det gäller föräldraförsäkringen och öronmärkt en tredjedel av föräldrapenningdagarna till vardera föräldern istället för endast fyra månader.

Det är jättebra att LO lanserat en jämställdhetsbarometer som tydligt visar att det är kvinnor i arbetaryrken som har sämst villkor på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis är det en rapport som kommer att återkomma varje år för att belysa den ojämnställdhet som finns mellan kvinnor och män.

En sak är i alla fall säker, Kommunal kommer inte sluta argumentera, belysa och tjata om den diskriminering som finns mot kvinnor i yrkeslivet och påvisa de åtgärder som behövs för att möjliggöra kvinnors heltidsarbete. Någon gång måste ju politikerna faktiskt börja lyssna.