Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Årets fjärde beslutssejour i Europaparlamentet

Denna vecka har alla europaparlamentariker samlats i Strassburg för årets fjärde beslutssejour. Flera av besluten som togs kan sägas vara glädjande. I något som kallades för fjärde järnvägspaketet ville en grupp konservativa föreslå att om allmän trafik finansieras med offentliga medel ska en medlemsstat garantera och säkerställa att passagerarna alltid kan lita på ett minimum av service även under strejker. Detta skulle i förlängningen kunna få efterverkningar gällande begränsningar av strejkrätten i all form av offentlig verksamhet. Detta röstades glädjande nog ner av Europaparlamentet, EP.

I ett betänkande från EP som röstades igenom med bred marginal, rekommenderar EP kommissionen att ta initiativ till en sexköpslag motsvarande den svenska.

Ett tredje intressant beslut som EP antog var att äldre och funktionshindrade ska få bättre tillgänglighet till myndigheters internettjänster. EP skärpte också kravet med tillgänglighet via mobila enheter och applikationer.

Slutligen, litet oväntat presenterades igår en överenskommelse mellan EP och ministerrådet om nya regler för utstationerade arbetare det s.k. genomförandedirektivet. Innan direktivet slutligen kan träda i kraft ska det behandlas ytterligare en gång i bl.a. EP:s arbetsmarknadsutskott.