Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetsmiljön kan orsaka depression och utmattningssyndrom

”Även vi vetenskapare vet nu att arbetsmiljöns utformning kan ha betydelse för depressionssymtom eller symtom på utmattningssyndrom.” Ungefär så sa Töres Theorell skämtsamt. Han är emeritus på stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och en av landets förnämsta arbetsmiljöforskare som deltagit i en kunskapssammanställning om samband mellan kvinnors hälsa och arbetsmiljön. Tillsammans med projektledaren Charlotte Hall presenterade Theorell rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom på ett seminarium som AFA försäkring anordnat idag den 27 februari 2014.

Forskarnas slutsatser kan sammanfattas i följande punkter:

• Arbetstagare som upplever små möjligheter att påverka sin arbetssituation samtidigt som de psykiska kraven är höga samt de som upplever mobbning i arbetet utvecklar mer depressionssymtom över tid.

• De som upplever bristande stöd från arbetsledning och kolleger eller de med pressande arbete, alltför lite belöning och oro för sin anställning utvecklar mer depressionssymtom och utmattningssyndrom över tid.

Även om detta har varit känt sedan tidigare får det ändå en annan dignitet på grund av den metodologiska noggrannheten och omfattningen i denna kunskapssammanställning. Förhoppningsvis kommer resultaten att ha betydelse för försäkringsärenden. Hittills har det ofta varit svårt att få ersättning för arbetsskador eller sjukdomar som har samband med den psykiska arbetsmiljön.

Forskarna visar också att kvinnor och män som utsätts för likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. Denna slutsats krossar spekulationen om att könsegenskaper skulle ligga bakom det faktum att kvinnor drabbas i högre grad än män av psykiska besvär.