Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Mer och mer prat om sjukvård

Ena dagen seminarium ”om vården som valfråga 2014” och andra dagen ”bättre resursutnyttjande i vården”. Sjukvårdsfrågan har verkligen blivit högataktuell. Det känns väldigt bra att Kommunal har en aktuell plattform att stå på i sjukvårdsfrågan i rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs. Vid gårdagens frukostseminarium pekade regeringens nationella samordnare för bättre resursutnyttjande inom hälsa och sjukvården , Göran Stiernstedt,  på tre saker – bättre styrsystem, bättre arbetsorganisation och bättre It-system som de centrala områdena där det finns potential till förbättring och ökad effektivitet.

Framförallt lyfte han upp problemet med att undersköterskor och läkarsekreterare har försvunnit och att det inte är ett effektivt sätt att organisera vården som vi gör idag. Vad var det vi sa, tänkte och sa jag som representant för Kommunal. Men samtidigt är det väldigt roligt att det finns en sådan samstämmighet i debatten nu från många håll om behovet av undersköterskor.

Det som Göran också lyfte upp för hur effektiviteten ska öka var vikten av kontinuitet i vården, vilket också är det som Kommunal  lyfter som ett centralt mått för vad som är kvalité.

Även idag diskuterades organsieringen av sjukvården vid seminariet om ”vården som valfråga”. Men också hur ska vi klara personalförsörjningen med de villkor som finns idag. Brist på personal och stressad pesonal leder varken till kvalité eller kundnöjdhet. Jag pekade på att om vi ska få fler som utbildar sig, som man kan se i vår rapport Fler arbetade timmar, så måste arbetsgivarna se över anställningsvillkoren. Heltider, fasta anställningar och bättre löner måste till för att klara rekryteringen till vården. Samhället måste ta ett stärre ansvar genom att se till att försörja vården med personal och då måste man bli mycket mer generösa i villkoren för de som vuxenutbildas.