Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Säsongsarbetare från tredje land får nya och bättre villkor

I går antogs ett nytt direktiv för säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU. Direktivet är ett viktigt steg framåt för likabehandling av arbetstagare inom EU och kommer att ge säsongsarbetare lika villkor som inhemska arbetstagare, exempelvis ifråga om arbetstider, löner, semester och arbetsmiljöskydd. Ytterligare en förbättring är frågan om arbetstagares boende, den ska vara av ”god” standard samtidigt som kostnaden för boendet ska ligga i linje med vad arbetstagaren tjänar. Det betyder att en arbetsgivare inte kan erbjuda boende med högre än generell standard och sedan kräva en orimlig kostnad. Arbetsgivaren får inte heller automatiskt dra boendekostnader från lön. Den av regeringen utsedda myndigheten har ett tillsynsansvar av säsongsarbetares boende. Andra nyheter för säsongsarbetare är att de nu också får tillgång till de sociala skyddsnätverken inklusive bransch eller kollektivavtalade sådana, t.ex. sjuklön och invaliditets-/arbetsskadeförsäkring. En viktig nyhet är också att det införs sanktioner för arbetsgivare som struntar i reglerna.

Dock, det finns saker där det hade varit bra med tydligare regler eller krav men som nu är upp till varje land att fatta egna regler. Det gäller t.ex. A-kassa och huvudentreprenörsansvaret för underentreprenörer.