Resursbrist och volontärinsatser vid livets slutskede

Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs

framtidens-sjukvard-kraver-patientnara-proffs-3