Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Omsorgen om de äldre borde bli en valfråga

Det är inte utan att jag tror att äldreomsorgen kommer att bli en valfråga, det är en fråga som debatteras brett i media, som i aktuellt denna vecka där kommunals utredare Anna Werkelin Ahlin medverkade (efter 11 min). Själv fick jag förmånen att vara med i en diskussion på franska ambassaden på temat ”Äldreomsorgen: vad kan vi lära av Frankrike” 

Frankrike representerades av Bertrand Fragonard, en av Frankrikes främsta experter på äldrefrågor. De likheter som vi har är naturligtvis att andelen äldre ökar och med de kostnaderna och förekomsten av allt mer vård och omsorg i hemmet samt anhörigvård.

Vi fastande en rätt lång stund och diskuterade sambandet mellan hög kvinnlig förvärvsfrekvens och att kostnaderna för äldreomsorg som andel av BNP. Jag visade en bild där man kan se att ju mer pengar som ett land lägger på äldreomsorg, ju högre andel kvinnor arbetar, och detta tycker vi är bra. Från Kommunal finns en stor oro, som också är vederlagt i undersökningar, att många går ned i arbetsid för att ta hand om nära anhöriga. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta.

Utöver att dessa personer själva får lägre arbetsinkomster när de jobbar deltid eller helt står utanför arbetskraften, så förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter. Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Detta var en fråga som vi, i alla fall jag från Kommunal, och fransmänen såg lite olika på.

Kommunal menar att de utmaningar som Sverige står inför, bristande arbetskraftsutbud och välfärdens framtida finansiering, hänger ihop. För att fler ska kunna jobba mer behövs en välfungerande social infrastruktur med barnomsorg och äldreomsorg. När fler jobbar mer ökar även skatteintäkterna så vi har råd med offentligt finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.

Men då finns en hake – hur ska vi klara rekryteringen? Låga löner, över hälften av kommunalarna jobbar deltid och 30 procent inom kommunsektorn har en visstidsanställning. I äldreomsorgen har hälften av kommunalarna delade turer.

Mina fundering blir- kvalitén i omsorgen och hur de som arbetar avlönas berättar mycket om samtiden. Men detta är inte förutbestämt – det är en politisk fråga som vi kan bestämma oss för att göra något åt. Det handlar om ökade resurser till äldreomsorgen.