Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Svenskt Näringsliv missar det väsentliga

Dagligen möts vi av rapporter och skildringar om brister i välfärden. Ena dagen lyssnar vi bekymrat på hur resultaten i den svenska skolan kraftigt har försämrats för att nästa dag bli förskräckta över hur illa ställt det är i äldreomsorgen.

Mitt i denna dystra bild presenterar Svenskt Näringsliv en rapport  om att resurserna till vård, skola och omsorg är högre än någonsin. Betyder det att vi inte har något att vara oroliga över? Har vi bara blivit offer av en elak konspiration som vill förtala den sittande regeringen?

Tyvärr säger inte Svenskt Näringslivs rapport något om hur vård, skola och omsorg mår idag. För den viktiga frågan är inte om resurserna har ökat utan om de är tillräckliga och används på rätt sätt.

Kvaliteten inom omsorgen avgörs av bemanningen och av personalens kompetens. Vi vet att antalet anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre har minskat med närmare 25 000 personer mellan 2002-2011. Detta samtidigt som antalet äldre (65+) ökade med drygt 250 000 personer (se diagram nedan). Det visar på en helt annan bild än den Svenskt Näringsliv försöker ge.

Antal anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av äldre, samt antalet personer 65+

Skärmklipp.PNGtorbjörn

Källa: Socialstyrelsen och SCB

Våra medlemmar uppger dessutom att bemanningen inom hemtjänsten och särskilda boenden ofta är så låg att det innebär risker för de äldre.  Av hemtjänstpersonalen är det 23 procent som menar att det är så minst någon gång i veckan. Motsvarande andel på särskilda boenden är ännu större, 32 procent.

Jag är glad att Svenskt Näringsliv bryr sig om vård, skola och omsorg, men jag skulle uppskatta om de kunde fokusera på den relevanta frågan: hur gör vi för att förbättra välfärden?