Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Statlig utredare med facit

”Har kvaliteten i äldreomsorgen blivit bättre i de kommuner som tillämpat LOV?”, var en av de frågor som statens utredare Greger Bengtsson skulle besvara (SOU 2014:12). Svaret presenterades idag på SNS, och lyder: nej, någon sådan slutsats går inte att dra.

Greger Bengtsson tog utifrån resultatet i utredningen ställning till om man skulle föreslå att alla kommuner måste ha valfrihetssystem. Förvånande nog föreslår utredningen just detta. Jag citerar Greger Bengtsson från morgonens seminarium:

”Vi föreslår det, trots att vi inte har sett att kvaliteten ökar [i de kommuner som infört LOV].”

Att fungerande välfärd är centralt för både arbetsutbud och jämställdhet vet vi; likaså att LOV gör det svårare för kommunen att ta sitt ansvar för att välfärden fungerar som kommunen vill. Det ska inte vara individens ansvar att välja bort dålig välfärd, vilket blir konsekvensen av valfrihetssystemen i sin nuvarande utformning.

Därför är det beklämmande att en statlig utredning tar sig sådana friheter att utan någon som helst grund, föreslå en reform som tvingar alla Sveriges kommuner till långtgående förändringar – oavsett vad kommunens egna invånare tycker om den verksamhet som bedrivs.

Nej, det är dags att ta ansvar för välfärden. Inte genom politiskt beställda utredningar för att driva igenom en tvångsprivatisering av svensk välfärd. Utan genom reformer som faktiskt identifierar de utmaningar vi står inför, och finner goda lösningar.

Att stora grupper går ned i arbetstid för att ta hand om barn eller föräldrar; eller att sparbeting tvingar allt fler av de som arbetar med äldre ned på deltid eller timanställningar – det är ingenting som vi löser med ”lite mer valfrihet.” Detta är vad Bengtssons utredning visar.