Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs

 

I debatten talas det ofta om satsningar på bättre kvalitet i hälso- och sjukvården. Mer sällan talas det om vad som är kvalitet för patienterna. För den majoritet av befolkningen som inte är i kontakt med sjukvården värderas tillgänglighetsfrågorna högst. Man vill vara säker på att sjukvården finns där den dag behovet uppstår. För patienter som är inne i sjukvården blir perspektiven annorlunda. Då handlar det om säkerhet och omhändertagande av dig som enskild patient. Det handlar om omvårdnad – om att bibehålla värdigheten runt patienten. Omvårdnad är kvalitet.

I dag släpper Kommunal rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs. Rapporten visar att var fjärde undersköterska har försvunnit från svensk sjukvård sedan 1994. Samtidigt har antalet sjuksköterskor ökat med 23 procent och antalet läkare med 41 procent sedan 1998. Det har skett en akademisering inom hälso- och sjukvården. Denna utveckling är problematisk ur, i huvudsak, tre perspektiv.

För det första försämras kvaliteten och patientsäkerheten när patienter inte får tillräcklig hjälp med den basala omvårdnaden, exempelvis gå på toaletten, klä på sig eller duscha. Oordning och ohygieniska lokaler innebär en ökad risk för smittspridning. Höjd kvalitet i sjukvården skapas inte genom att oreflekterat anställa fler med högskoleutbildning. Det gör man genom att säkerställa rätt kompetens utifrån patientens behov.

För det andra är en fungerande personalförsörjning en av de största utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård framöver. Om fem år är det totala rekryteringsbehovet 81 000 personer , varav 24 000 är undersköterskor. Det handlar inte om den ena kompetensen eller den andra, om sjuksköterskor eller undersköterskor. Det handlar om att tillvarata olika kompetenser och skapa förutsättningar att arbeta teambaserat.

För det tredje är det tveksamt om hälso- och sjukvården har en samhällsekonomiskt optimal arbetsorganisation när läkare uppenbarligen spenderar för lite tid med patienterna , och när sjuksköterskorna utför arbetsuppgifter som undersköterskor är bättre lämpade för. Undersköterskan är proffs på den patientnära omvårdnaden, men också på att assistera läkare och sjuksköterskor i deras arbete. Undersköterskan frigör tid för andra kompetenser i vårdteamet.

Det är hög tid att införa konverteringsstopp av underskötersketjänster. Landets sjukvårdspolitiker bör fundera över hur man kan styra sjukvården mot mer av patientnära omvårdnad och mer patientsäkerhetsarbete. Frågan är vilket parti som ska fånga denna boll i valrörelsen. Spänningen är olidlig.