Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bemanning – bästa sättet att göra vinst

Att dra in på bemanning är bästa sättet att göra vinst och bästa sättet att försämra kvaliteten. Idag är en av nyheterna att Skolverket vill ta bort rekommendationen om högst 15 barn per avdelning i förskolan.   Bemanning är faktiskt en av de viktigaste faktorerna när man ska mäta kvalitet. Från näringslivet försöker man skoja bort detta, trots att det är en av de faktorer som är mest vedertagen, särskilt i omsorgsforskning.

Att inte mäta bemanning tycks vara en trend. 2012 var sista gången Socialstyrelsen mätte personaltäthet i äldreomsorgen, ett mått som de tog bort till följande års rapport av oklara anledningar.

Jag skulle vilja säga att näringslivet varit framgångsrika i att vrida fokus till att fokusera på andra kvalitetsmått än bemanning. I Kommunals strategi Vägval välfärd  pekade kommunal på bemmningsfrågan som en av de viktigaste faktorerna för att stärka välfärden och det har verligen varit tydigt hur känsligt det är att mäta bemainningen.

När man mäter  brukar man tala om två mått,  strukturmått och processmått. Strukturmått speglar vilka förutsättningar verksamheterna har att ge en god vård och omsorg om äldre. Hit räknas till exempel personaltäthet, utbildning och boendestandard. Processmått visar det arbete som utförs i verksamheterna. Det kan handla om att göra riskbedömningar för att förebygga trycksår hos äldre eller möjligheten för äldre att få välja mellan två maträtter.

Idag finns det en trend att prata bort betydelen av strukturmått, det vill säga att bemanng är inte så viktigt.  Det är minst sagt olyckligt att såväl som Socialstyrelsen och Skolverket hakar på denna trend. För det är faktisk så att det mesta pekar på att det är viktigare hur många som arbetar i en verksamhet än att man får välja  mellan två måltide.