Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

De otrygga anställningarna ökar

I Kommunals rapport Visstid på livstid? som släpptes i tisdags konstateras det att visstidsanställningar är ett utbrett och ökande problem inom många av de branscher som Kommunal organiserar. 2012 var hela 30 procent av de anställda inom Kommunals organisationsområde i kommunsektorn visstidsanställda.

Inom vården och omsorgen är den privata sektorn sämst på att anställa sin personal tillsvidare. Men kommunerna är så inte mycket bättre. Under den senaste femårsperioden har andelen visstidsanställda i den kommunala sektorn legat runt 25 procent och i den privata sektorn runt 30 procent.

Utöver den otrygghet det innebär att vara visstidsanställd har de lägre lön än tillsvidareanställda. Uppräknat till heltid skiljer det hela 3 300 kronor i månaden mellan en visstidsanställd och en tillsvidareanställd. Men den faktiska inkomstskillnaden är egentligen mycket större. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i större omfattning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 50 procent.

Och det kan ta tid för en visstidsanställd att få en fast anställning. Om vi följer Kommunals medlemmar som har påbörjat sitt yrkesliv i en visstidsanställning och övergått till en tillsvidareanställning är cirka 50 procent fortfarande kvar i en otrygg anställning efter tre år.

Även om det kan tyckas att det tar allt för lång tid för unga som påbörjar sitt yrkesliv som visstidsanställda att få tryggare anställningsförhållanden behöver ingen vara ”visstid på livstid”. Yngre som påbörjar sitt yrkesliv som visstidsanställd, och stannar kvar i yrket, har en utveckling gällande anställningsform, sysselsättningsgrad. Men självklart har de under åren med otrygg anställning ett inkomstbortfall. Det kommer bland annat att påverka deras framtida pension.

För att komma till rätt med de problem som beskrivs i rapporten kräver Kommunal bland annat att:

∙ Den befintliga lagstiftningen måste följas. Visstidsanställda ska inte diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda.

∙ En blandning av vikariat och allmän visstidsanställning ska inte vara möjligt i mer än två år. Därefter ska visstidsanställningen automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

∙ Det är viktigt att motverka löneskillnaden mellan kvinnor och män. På arbetsmarknaden är det fler kvinnor än män som är visstidsanställda, så även inom Kommunals organisationsområde, därför är det viktigt att lågavlönade och ofta kvinnodominerade avtalsområden har högre löneökningar än genomsnittet för arbetsmarknaden.  

 

 

 Läs rapporten här