Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Framtidens sjukvård

Jag är verkligen ingen expert på sjukvård och sjukvårdens finansiering. Men ju mer jag lär mig så är det uppenbart att det är inte bara pengar som brister utan att det verkligen finns problem i hur sjukvården organiseras.

Myndigheten för Vårdanalys har släppt en rapport om läkares tidsanvändning och kommit fram till att ” Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det utmärker sig Sverige i internationella jämförande studier som ett av de länder med sämst resultat när det gäller patienters och läkares upplevelse av hur mycket tid som ägnas till patienterna”.

Kommunal har medverkat i studien genom att Vårdanalys fått lov att göra en enkätundersökning i vår medlemspanel. I undersökningen  visar det sig att undersköterskor kan göra långt fler uppgifter i sjukvården än vad de gör idag, de är helt enkelt en outnyttjad kompetens. Kommunal tror också att ”vem som gör vad i vården” är avgörande för att klara kompetensförsörjningen i vården framöver.

Denna utvecklig har skett under en tid då Kommunals yrkesgrupper har försvunnit från sjukvården. Det är hög tid att lyfta fram konsekvenserna av att omsorgspersonalen försvunnit från sjukvården och tydliggöra undersköterskornas profession i sjukvården. 

Sjukvårdens framtid är en fråga som Kommunal kommer att prioritera under nästa år. Den 12 december kommer Kommunal att släppa rapporten ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs” och under våren kommer vi att gå vidare med konferenser och rapporter om hur sjukvården kan organiseras på ett mer effektivt sätt.

Det är lätt att känna vanmakt inför sjukvårdens framtid. Men jag tror inte att det behöver vara så. Förra veckan var jag med i en panel på ”Forum for Health Policy” med en internationell gästföreläsare. Samtliga föredragshållare tog upp finansieringsfrågan i sjukvården. De visade på stora utmaningar, men också på en positiv inställning till att klara framtida finansiering. Och kanske sjukvårdens största utnämningar ligger utanför sjukhuset – att förebygga ohälsa genom bättre arbetsmiljö och levnadsvanor. Det borde vara en prioriterad fråga för politiken.