En modern arbetslinje är en jämställd arbetslinje

Skärmklipp.PNG2810