Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vita jobb med svarta hål

Det finns en mångfald som stadigt ökar i Norden: mångfalden i lön och arbetsvillkor. Det växer fram arbetsmarknader med osäkra villkor – förutom visstidsanställningar, deltider och timanställningar blir det vanligt till exempel i Norge med praktikplatser och andra former av korta subventionerade anställningar som sällan leder till ett riktigt jobb utan en ny praktikant sätts in istället, au-pairer från Filipinerna används i Danmark som billig utbytbar arbetskraft och skickas hem när de blir gravida, papperslösa i Sverige som kommer till Facklig centrum för papperslösa efter att ha arbetat för löner långt under de avtalade i kollektivavtal eller inte fått betalt alls.

Mångfalden i arbetsvillkor var ett återkommande tema på konferensen Jämställdhet, likabehandling och mångfald som Kommunalanställdas Nordiska Samarbete, KNS, anordnade i förra veckan. Forskaren Anne Britt Djuve, från norska forskningsstiftelsen FAFO, beskrev hur en segregering utifrån födelseland av både yrken och anställningsförhållanden växer fram. Den utvecklingen har Kommunal även sett i Sverige. Ett exempel är berättelser från anställda inom hushållnära tjänster, RUT, som Kommunal gjort en särskild satsning på att organisera. RUT-arbetarna vittnar om riskfylld arbetsmiljö och omöjliga scheman. Ett annat exempel är Yeshiwork Wondmenehs rapport Mångfald i äldreomsorgen som bland annat visar att visstidsanställningar är betydligt vanligare bland utlandsfödda medarbetare i äldreomsorgen än svenskfödda, i synnerhet bland dem med omsorgsutbildning.

I Sverige har sämre arbetsvillkor varit regeringens mer eller mindre uttalade syfte. En politik som ser sänkta trösklar i arbetslivet som lösning och ekonomiskt straffar arbetslösa leder till ett samhälle där vilket jobb som helst är bättre än arbetslöshet. Det är oroande att detta även har skett i Norge där den tidigare socialdemokratiska regeringen aktivt arbetat mot social dumpning. Vad som kommer hända med den nya norska regeringen, som presenterades medan vi var på konferensen, vågade Anne Britt Djuve inte sia om.

Peter Kvist Jørgensen, förbundssekreterare för det danska fackförbundet FOA, berättade om fackförbundets arbete med att organisera au-pairer. FOA menar att arbetet i danska hem inte kan ses som ett kulturutbyte utan ska vara ett riktigt arbete med rimlig lön. Han var oroad över den europeiska trenden att subventionera hushållsnära tjänster. Argumenten för subventionerna är, precis som för RUT-avdraget i Sverige, att de kommer skapa nya vita jobb, framför allt för kvinnor med utländsk bakgrund. Enligt Jørgensen leder subventioner av hushållsnära tjänster till press på omsorgsyrkets professionalism, lön och den solidariskt finansierade välfärden. Precis som svenska forskare har visat i antologin Rena hem på smutsiga villkor, menar Jørgensen att vita och svarta jobb blandas ihop inom hushållssektorn. Hans sammanfattning var:

 ”Hvide jobs” vil være fyldt med sorte huller.