Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Plattformen är en historisk överenskommelse

Bara genom personalens kunskap och kompetens kan vi få världens bästa välfärd. Det är förvånansvärt att det så uppenbart glömts bort i debatten. Det är bra bemanning, både vad gäller personaltäthet, kompetens och arbetsvillkor, som bäst säkerställer god kvalitet i äldreomsorgen,  det framgår blanda annat i vår rapport ”Vägval välfärd”.   

Den överenskommelse som Kommunal tecknade tillsammans med Socialdepartementet, arbetsgivare och fack, hjälper till att skapa kvalité och insyn i välfärdstjänsterna.  

Det är faktiskt  en enorm framgång att parterna kunnat enas om att ställa krav på att utförarna ska ha tecknat kollektivavtal för sina anställda. Genom plattformen, försäkrar aktörerna att de har kollektivavtal. Det är en nödvändig reglering av anställningsvillkoren – och det är i dagsläget den mest effektiva regleringen av bemanning vi har. För det är bara genom att hindra nedskärningar på personal och på personalens villkor, som vi kan skapa ett kvalitetsgolv för den personalintensiva välfärden. Kvalitet skapas i mötet mellan brukare och medarbetare och därför är personalens villkor helt avgörande för kvalitet. Det är en seger att för den svenska modellen att parterna kommit överens om att kollektivavtal ska gälla. Inga utförare ska kunna använda skattepengar till att dumpa priset på arbete i välfärdssektorn.

Detta är också ett  första steget i att skapa den infrastruktur som borde varit på plats innan marknadsmekanismerna fick ett så stort spelutrymme bland välfärdstjänsterna. Samtidigt är plattformen  bara en av många reformer som krävs, för att vända utvecklingen. Vi ser exempelvis att en stor förklaring till att LOV spridit så snabbt inom välfärden, är på grund av de fundamentala bristerna med upphandlingslagstiftningen, LOU, när det kommer till välfärdsområdet. Välfärd är inte vilken vara som helst.

Nu jobbar parterna vidare för att göra verklighet av plattformen – det är det som är den svenska modellens framgångsfaktor – ansvarstagande parter.