Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Är det dags för en kommunreform eller äldrereform?

Nyheterna domineras av jobbskatteavdrag, ska kommunerna höja skatten och hur ska framtida vård och omsorg finansieras.

 Det är helt väntat att denna debatt kommer nu, det var faktiskt därför vi bestämde oss för att ha överskottsmål i statens budget, vi visste att det framöver skulle behövas mer pengar för vård och omsorg då en större andel av befolkningen blir äldre.

Jag tror inte att det är pengar som är det stora problemet, visst behövs det mer pengar, men det handlar om att vi måste bestämma oss för hur omsorgen ska finansieras. Idag beräknas kostnaderna för äldreomsorg till drygt 3 procent av BNP och 2030 är kostnaderna mellan 4-4,5 procent av BNP enligt Socialdepartementets beräkningar.  Vill vi är detta ingen dramatik – då bestämmer vi oss för att sätta av mer pengar från statens budget, för detta är inte en fråga som kan lösas med kommunala skattehöjningar.

Varför kan det inte lösas med kommunala skattehöjningar då? Jo för att de som jobbar bor inte där de äldre bor. I glesbygdskommuner är det drygt 50 procent av invånarna som är i arbetsför ålder idag jämfört med drygt 60 procent i de större städerna enligt SCB. Och den arbetsföra befolkningen i glesbygden minskar.

Kommer de små glesbygdskommunerna kunna bära finansieringen av äldreomsorgen framöver? Jag tror inte det. Dels finns det redan idag ett tjuv och rackarspel mellan kommuner och landsting för vem som ska betala för de äldre när de är sjuka och dels kommer inte små glesbygdskommuner i dagens format  att kunna klara av den ökande andelen äldre.

Det är dags för en ny äldrereform där de äldre kan garanteras en trygg ålderdom oavsett var i landet man bor. Här behövs politiks vilja och mod!