Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En budget för män – enligt regeringens egen jämställdhetsanalys

Först den goda nyheten: jämställdhetsanalyserna av regeringens politik i budgetpropositionen för 2014 är mycket bättre i år än de varit på flera år. Här har jämställdhetsministern Maria Arnholm infriat det löfte hon gav på Sveriges kvinnolobbys seminarium om sin jämställdhetsgranskning av budgeten i maj i år.

Den dåliga nyheten är att jämställdhetsanalyserna visar att regeringens politik inte leder till jämställdhet, tvärtom gynnas gruppen män mer än gruppen kvinnor av de flesta reformer regeringen genomför. Regeringen har även tonat ned sina tidigare analyser att kvinnor skulle gynnas på lång sikt, till att den långsiktiga effekten är nästan lika stor för kvinnor som för män.

Trots en ordentligt förbättrad jämställdhetsanalys finns det också saker som analysen missar. Regeringen menar att de står för en arbetslinje men genomför inte reformer som underlättar för personer med omsorgsansvar att förvärvsarbeta. De har inte heller några förslag som stärker möjligheten att få ett heltidsjobb inom sektorer som är uppbyggda på deltidsanställningar.  

Barnomsorg och äldreomsorg är en social infrastruktur som gör det möjligt att kombinera omsorgsansvar och förvärvsarbete. Det behövs en satsning på utökade öppettider i förskola och på fritidshem och högre personaltäthet i synnerhet på fritidshem. Det behövs en rejäl satsning på äldreomsorg för att möjliggöra för föräldrar och barn till skröpliga äldre att förvärvsarbeta samtidigt som de äldre får ett värdigt liv.

Genom statsbidragen till kommunerna har regeringen möjlighet att stärka kommunernas ekonomi. Regeringen väljer att frysa statsbidragen på ungefär samma krontalsnivåer från 2014 till 2017. I praktiken kommer det innebär en fortsatt urholkning av den offentligt finansierade välfärden.   

Läs mer om jämställdhetsanalysen av budgetpropositionen i min gästkrönika i dagens utgåva av nättidningen Feministiskt perspektiv.