Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Upphandling: partydödare, men en av våra viktigaste välfärdsdiskussioner?

Kanske är upphandlingen det område där glappet mellan intresseväckande och betydelsefullt är som störst i svensk politik.

För den konversation som inleds med för övrigt anser jag att upphandlingslagarna bör skrivas om blir inte längre än så, innan motparten har cirkulerat. Samtidigt påverkar lagen om offentlig upphandling, LOU, i princip hela samhällets gränssnitt mellan privat och offentligt.

Som en av de personer som gärna minglar vidare med den som lyfter LOU under någon social aktivitet, gläds jag av att frågan är aktuell just nu. Dels händer det en hel del på EU-nivå, och dels har möjligheten, eller bristen på möjligheter, att ställa krav på vinstbegränsningar, sociala eller miljömässiga villkor, diskuterats under året. Därför är det efterlängtat med en utredning som närmar sig dessa frågor – och här syftar jag på Upphandlingsutredningen som förbundet nyligen lämnade sina synpunkter på.

Problemen uppstår när det är svårt att skriva kontrakt som avgör kvaliteten. Inte bara ekonomisk teori, utan även sunt förnuft, ger att exempelvis mötet mellan en äldre person och personalen inom hemtjänsten inte går att diktera i ett avtal. McDonalds i USA har visst prövat metoden med rabatt på hamburgermenyn om personalen inte ler mot kunden – men faktumet som kvarstår är att den förtroendefulla relationen mellan brukare och anställd inom vård och omsorg inte alltid är så lätt att kvantifiera.

Idag finns få och begränsade möjligheter att utesluta de privata aktörer som inte gör ett bra jobb – men utan att direkt bryta mot avtalet – från den kommunala sektorn. Särskilt tydligt är det i fallet med LOV, lagen om valfrihetssystem, där det kan vara över hundra utförare på liten yta. Det säger sig självt att kommunen där inte har möjlighet att se till att alla dessa aktörer är bra.

Konsekvensen blir att vi idag lämnar över uppgiften att kvalitetsgranska välfärden genom att välja bort, till våra äldre, till våra förskolebarn och till våra sjuka. Det är inte främst ett brott mot kommunallagen – det är ett svek mot samhällets medborgare.

Om detta resonerar samma utredning – men utan modet att komma med några konkreta förslag.