Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hur många vill ha deltidsarbete?

 

Källa: egen bearbetning av AMS-statistik

Enbart 5 av 100 öppet arbetslösa medlemmar i Kommunal som 2012 var registrerade på arbetsförmedlingen sökte deltidsarbete, visas i figur 1. Andelen varierade mellan åren under perioden 2006-2012 och det lodräta avståndet mellan kurvorna tyder på att intresset för deltid har minskat.   

Ytterligare fakta om kommunalarbetarnas önskemål om arbetstid framgår av figur 2 som handlar om deltidsarbetslösa medlemmar som är registrerade på arbetsförmedlingen. Andelen i denna grupp som enbart önskar utfyllnad med deltid är cirka 4 procent. Det finns inga märkbara variationer över tid under den observerade perioden.

Källa: egen bearbetning av AMS-statistik

Sammantaget kan informationen i de två figurerna innebära att det är få sökande som intresserar sig för deltidsjobb i första hand, men man tar det när man får ett jobb.

Den kvardröjande synen på kvinnors deltidsarbete som ”frivilligt” leder till en marginalisering av problemet med deltidsarbetslöshet i välfärdstjänstesektorn. Debatten fastnar ofta i tolkning av fakta och i definitioner av termerna deltidsarbete, deltidsarbetslöshet, osv…  Att, till exempel, en deltidsarbetslös person inte är registrerad som sökande på arbetsförmedlingen behöver nödvändigtvis inte innebära att hon är frivillig deltidsarbetande. Det kan bero på att hen bedömer sina möjligheter att få arbete som små eller hen kanske främst önskar utöka sin arbetstid hos sin nuvarande arbetsgivare.