Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vem lever längre?

Just nu diskuteras pensionerna mycket och en av anledningarna till det är att vi lever längre och alltså ska pengarna räcka längre. Det är positivt att medellivslängden ökar, men två saker bekymrar mig: den ojämlika hälsan och den låga pensionen.

Det första är att vi lever så olika mycket längre. Länge trodde man att skillnaderna mellan olika grupper skulle minska. När man beslutade om dagens pensionssystem och gjorde beräkningar så antog SCB:s befolkningsprognos att medellivslängden skulle trappa av och helt avstanna en bit in på nya seklet. Alltså var diskussionen om ökad livslängd och skillnad mellan socioekonomiska grupper en fråga som inte var så aktuell och vad jag förstår antog man då att det skulle ske en utjämning av medellivslängden mellan olika grupper, vilket det hade gjort tidigare, men istället har det blivit tvärtom.

Den största skillnaden i förväntad medellivslängd är den mellan kvinnor med eftergymnasial utbildning och män med förgymnasial utbildning, den är åtta år. Alltså åtta år. För den som beräknas leva åtta år till är det ju inte så mycket att jobba ett till två år efter pension – men hur är det för den Kommunals undersköterskor som många pga. sviktande hälsa går gå i pension vid 62 år? Det är så att den klart svagaste ökningen av medellivslängden sker för kvinnor med förgymnasial utbildning, där har den förväntade medellivslängden avstannat de senaste 10 till 15 åren.

Det andra som uppmärksammats är ju att pensionen blir för många väldigt låg, särskilt för kvinnor. För Kommunals kvinnor, som många jobbat deltid, är det svårt att leva på sin pension. Och ju fler år som pensionen ska fördelas på för att fler blir äldre – ju lägre blir pensionen. Det innebär faktiskt att de kvinnor som har kort utbildning och som ofta har en låg pension och inte lever så många år som snittet betalar till de som lång utbildning och lever många fler år än snittet när de gått i pension.

Jag har inga lösningar på detta, men för mig blir det tydligt att det är två frågor som måste diskuteras.

1.                         Hur får vi en mer jämlik hälsa?

2.                         Hur ska de med låg pension kunna leva på sin pension?