Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Är det ”efter vinstdebatten?”

”Kvalitet och innehåll i äldreomsorgen efter vinstdebatten” var temat på ett samtal under Almedalsveckan som anordnades av läkemedelsbolaget Takeda Pharma. Jag fick debattera vinstfrågan med Peje Emilsson, VD Magnora. Enligt honom är det bara några få extrema socialdemokrater och vänsterpartister som fortfarande debatterar vinstfrågan.

Tyvärr verkar det inte som om Peje Emilsson är ensam om detta synsätt. Allt för många politiker och privata aktörer tycks vara helt tondöva för den oro som finns i samhället för de kvalitetbrister som vi kan se samtidigt som enskilda personer eller företag tjänat stora pengar.

På Kommunal tror vi inte att det finns några enkla lösningar, men när det gäller kvalitén har vi lyft fram bemanning, resurser och det kommunala ansvaret som tre avgörande faktorer för bättre verksamhet (se rapporten Vägval välfärd).

Frågan om det kommunala ansvaret har blivit väldigt tydligt. Kommunerna måste ta ett större ansvar för den verksamhet som bedrivs med våra skattepengar. Men om detta ska vara möjligt måste vi se över hur verksamheterna organiseras.

Lagen om valfrihet, LOV, där företagen har fri etableringsrätt och kommunerna avsäger sig ansvaret för vart skattepengarna går, måste bort. Även LOU måste förändras så att kommunerna bland annat kan vara mer långsiktiga och slippa göra ny upphandling om de är nöjda med sina entreprenörer. Kommunerna måste också kunna bestämma vilken typ av företag de vill samarbeta med.

Men det är också tydligt att vi hamnat i ett detaljträsk där vi har trott att allt går att mäta. Alltför mycket tid läggs i dag på administration. Professionen, de som utför arbetet, måste få ett större ansvar. Den rapport Kommunal gjort med Akademikerförbundet SSR om hemtjänsten, Matlåda, med eller utan samtal?, visar på en absurd detaljreglering som skett i hemtjänsten, i kombination med en tydlig resursbrist.

Frågan om hur verksamheterna i kommuner och landsting ska drivas, med eller utan vinst, och med mer eller mindre reglering, kommer att vara en stor fråga de närmaste åren. Vi kommer inte bli nöjda med kvalitén om vi inte också bestämmer oss för att det kommer att kosta lite mer. Staten måste helt enkelt bidra med mer pengar till kommunerna om vi ska klar de ökande behoven då bland annat fler blir äldre. Det är ingen ekonomisk omöjlighet.

Vi bestämde oss för att ha överskottsmål  i statens budget för att kunna klara äldreboomen – snart är den här. Vi har råd att klara morgondagens äldreomsorg med en bra kvalité. Nu väntar vi på besked från politikerna vilka som vill att vi ska finansiera den tillsammans.