Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Byt lön – dags för jämställda löner

Kommunals medlemmar jobbar till stor del inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård. På grund av att sektorn domineras av kvinnor, inte arbetets svårighetsgrad eller de enskilda individernas kompetens, värderas arbetet lägre. Denna strukturella diskriminering, som är riktad mot yrke och inte mot enskilda individer, är den enskilt största förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män. Lönegapet mellan män och kvinnor har sedan 1980-talet legat på drygt 15 procent. Utvecklingen mot jämställda löner har stagnerat. Därför är det hög tid att ta nästa steg mot en arbetsmarknad utan strukturell diskriminering av kvinnoyrken.

Om detta handlar Kommunals rapport Byt lön – dags för jämställda löner.