Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Könskrig, eller: vad ska vi med välfärden till?

Sanna Rayman kritiserar Svenskt Näringsliv för att de använder könskrigsretorik i strejkdebatten. Jag påpekar att Almega gör det även i frågan om driftsformer i välfärden, vilket Tenelius uppmärksammar i ett blogginlägg.

Tyvärr är det inte bara stavningen av mitt efternamn som blir lite fel i Tenelius retorik. Desto värre är det att även samhällsanalysen blir det.

Jag har inga problem med könskrig. Tvärtom, om man med begreppet menar att arbeta för lika villkor oberoende av kön. Exempelvis lika lön, men också att möjligheten att förvärvsarbeta – eller inte – ska vara någonting som inte styrs av vilket kön man råkar ha. Utifrån dessa aspekter är könskrig till och med lite av Kommunals grej, varför Almegas ständiga litania om ”angreppet mot kvinnor” tröttar mer än tillför.

En fungerande välfärd är en av de bästa reformerna för jämställdhet vi har. Därför är Kommunals arbete viktigt inte bara för medlemmarna som till stor del är kvinnor, för deras lön och arbetsvillkor. Det är viktigt för att det är ett arbete för en fungerande välfärdssektor med hög kvalitet och god tillgång. Bara så kan välfärden leva upp till ambitionerna om att finnas där för alla oavsett storlek på plånboken.

Tyvärr drar inte Almega alltid åt detta hållet – det är exempelvis ingen hemlighet att man gärna skulle se mer av privat finansierad välfärd. Och vad det skulle få för konsekvenser för jämställdheten vill jag gärna veta vad Håkan Tenelius tycker om. Det är inte någonting man kan maskera i någon könskrigsretorik om kvinnligt företagande.

För reformer som Almega satsar så hårt på, så som LOV, har inte levererat, men det pratar intresseorganisationen tyst om. Bland andra Statskontoret visar att det varken har gett högre kvalitet eller lägre kostnader – om något har de ökat. Och det är fortfarande flera gånger mer sannolikt att en man i sektorn startar företag än en kvinna.

Så låt oss en gång för alla slå fast att välfärden inte är en plantskola för småföretagare – utan att välfärden är det viktigaste vi har. Om det pratar jag gärna i Almedalen, Håkan.