Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Avskaffa LOV!

”Ställ bara hårdare krav i avtalet så blir allt bra, eller följ upp bättre”, hör man ofta i debatten om offentliga upphandlingar. Kommunen köper välfärd från privata aktörer för många miljarder, men det är sällan någon diskuterar hur väl det fungerar. ”Upphandling” har blivit ett skällsord, och lösningen har reducerats till mängden krav man kan ställa – eller inte ställa.
Det är oacceptabelt, eftersom det finns massor av verksamhet där det nästan är omöjligt att ställa krav som ökar kvaliteten. Hur ställer vi exempelvis krav för att uppnå god omsorg av äldre? Omsorgen skapas i mötet mellan omsorgstagaren och omsorgspersonalen. Det varken hjälper eller räcker inte att ställa krav på duschmunstyckets strålstyrka, eller fråga, så som SKL gör idag, om brukaren haft ”informerande samtal innan döden”. Javisst, men vad pratade ni om? Mätbarhet är inte lika med kvalitet.
 

Detta var ingången till gårdagens seminarium Är det samma sak att köpa kollektivtrafik som äldreomsorg? här på Kommunal: systemet fungerar idag dåligt i stora delar av välfärden; låt oss inleda ett samtal för att diskutera hur det skulle kunna fungera istället.

Anna Kinberg-Batra (M), Ardalan Shekarabi, (S)och Håkan Tenelius (Almega Vårdföretagarna) bidrog med sina funderingar. Panelen ramades in av Giancarlo Spagnolo, anknyten till SITE på Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid University of Rome – samt under ett antal år chef för Italiens centrala upphandlingsmyndighet – som har studerat just hur man går tillväga för att hantera även icke mätbara kvalitetsbegrepp.

Detta är viktigt eftersom kommunerna är ansvariga för välfärden och i dagens läge väljer att antingen driva den själva eller kontraktera driften till tredje part – genom upphandlingar eller lagen om valfrihetssystem, LOV.

Oavsett vilken av de sistnämnda man väljer så måste ett avtal till. En av de centrala frågorna är därför vilka möjligheter våra politiker har när de tecknar dessa avtal. Hur skapas möjligheter att uppmuntra till icke mätbar kvalitet? Här finns tyvärr väldigt mycket kvar att göra. Kommunal hoppas föra debatten – som har börjat ske till och med på EU-nivå – till Sverige.

Se seminariet i efterhand här (börjar 16 minuter in).